=> 0Novo za October

ANAMNEZA I KLINIČKI PREGL.DJETETA
ANAMNEZA I KLINIČKI PREGL.DJETETA
82,95 kn  78,75 kn
Popust: 5%
BOŽJA BILJNA LJEKARNA
BOŽJA BILJNA LJEKARNA
388,50 kn  369,08 kn
Popust: 5%
SAČUVAJTE SRCE
SAČUVAJTE SRCE
82,95 kn  78,75 kn
Popust: 5%
KLINIČKA PATOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA - JETRA
KLINIČKA PATOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA - JETRA
103,95 kn  98,70 kn
Popust: 5%
DENTALNA EROZIJA
DENTALNA EROZIJA
145,95 kn  138,60 kn
Popust: 5%
MAKSIMIR (na engleskom jeziku)
MAKSIMIR (na engleskom jeziku)
72,45 kn  68,83 kn
Popust: 5%
MAKSIMIR (na njemačkom jeziku)
MAKSIMIR (na njemačkom jeziku)
72,45 kn  68,83 kn
Popust: 5%
RAZVOJ GRADA KROZ STOLJEĆA 3, novo doba
RAZVOJ GRADA KROZ STOLJEĆA 3, novo doba
231,00 kn  219,45 kn
Popust: 5%
UTOPIJSKE VIZIJE ARHITEKTURE GRADA
UTOPIJSKE VIZIJE ARHITEKTURE GRADA
61,95 kn  58,80 kn
Popust: 5%
KAZALIŠTA OD RENESANSE DO ZAGREBAČKOG HNK
KAZALIŠTA OD RENESANSE DO ZAGREBAČKOG HNK
105,00 kn  99,75 kn
Popust: 5%
PODRIJETLO ARHITEKTURE
PODRIJETLO ARHITEKTURE
261,45 kn  248,38 kn
Popust: 5%

Izdvojeno

Spacematrix: Space, Density and Urban Form
Spacematrix: Space, Density and Urban Form
399,00 kn  379,05 kn
Popust: 5%

Izdvojeno za mjesec October

Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Dileme donositelja poslovnih odluka
Dileme donositelja poslovnih odluka
103,95 kn  98,75 kn
Popust: 5%
Revizija
Revizija
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Međunarodni menadžment
Međunarodni menadžment
240,45 kn  157,50 kn
Popust: 34%
Međunarodna ekonomija
Međunarodna ekonomija
406,35 kn  386,03 kn
Popust: 5%
Tajne tržišta kapitala
Tajne tržišta kapitala
420,00 kn  399,00 kn
Popust: 5%
Korporativno upravljanje - Darko Tipurić
Korporativno upravljanje - Darko Tipurić
619,50 kn  588,53 kn
Popust: 5%
Osnove menadžmenta
Osnove menadžmenta
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Projektiranje procesa i strukture organizacije
Projektiranje procesa i strukture organizacije
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%