=> 0
Zemljani radovi - Tanja Roje-Bonacci

Zemljani radovi - Tanja Roje-Bonacci

100,00 kn

autor: Tanja Roje-Bonacci
broj stranica: 310
godina izdanja: 2012
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski


Nova knjiga prof. dr. sc. Tanje Roje-Bonacci donosi sve bitne spoznaje vezane za zemljane radove, od istražnih radova i ispitivanja tla, svih segmenata iskopa, nasipa, do prijevoza, odlaganja i razastiranja tla. Obrađena je i zaštita od oborinske i podzemne vode te erozije. Stoga je ovo vrijedna knjiga za sve građevinare, s obzirom da svaki građevinski zahvat, u većem ili manjem opsegu, iziskuje zahvaćanje u prirodno tlo.


Glavna poglavlja iz Sadržaja knjige:

1. Uvod

2. Istražni radovi

 2.1. Općenito

 2.2. Program istražnih radova

3. Terenski istražni radovi

 3.1. Geološki radovi

 3.2. Geofizički istražni radovi

 3.3. Geomehanička terenska istraživanja (razarajuće metode)

4. Laboratorijska ispitivanja 

 4.1. Granulometrijski sastav

 4.2. Vlažnost

 4.3. Granice plastičnosti

 4.4. Relativna gustoća

 4.5. Proctorov pokus

5. Geotehničko izvješće

6. Razredba tla

 6.1. Osnovna podjela

 6.2. Razredba na osnovu otpora pri iskopu

 6.3. Povijesna razredba prema načinu iskopa

 6.4. Razredba za zemljane radove prema OTU

 6.5. Razredba u tunelogradnji prema OTU

 6.6. Geotehničke razredbe tla

 6.7. Razredba tla prema HRN EN ISO 14688-1:2008

 6.8. AC razredba

 6.9. UC jedinstvena razredba (Unified classification)

      6.10. Razredba prema Upravi javnih putova u SAD-u: "A" razredba

7. Utjecaj mraza na površinske slojeve tla 

 7.1. Općenito o utjecaju mraza na tlo

 7.2. Teoretsko objašnjenje

 7.3. Cassagrandeova rješenja

 7.4. Još neke razredbe vezane uz pojavu leda

 7.5. Mjere zaštite kolničkih konstrukcija od štetnog utjecaja

  mraza

8. Iskopi

 8.1. Promjena zapremine ili razrahljenje (rastresitost)

 8.2. Prethodni i pripremni radovi

 8.3. Alati za iskop

 8.4. Široki iskopi

9. Iskop u stijenskoj masi (miniranje)

 9.1. Eksplozivi i eksplozije

 9.2. Podjela miniranja

 9.3. Fragmentacija odminirane mase

 9.4. Miniranje u građevinarstvu

 9.5. Miniranje za potrebe izgradnje prometnica

10. Prijevoz, odlaganje i razastiranje

      10.1. Prijevoz

      10.2. Odlaganje

      10.3. Razastriranje

11. Nasipi

      11.1. Općenito

      11.2. Priprema podtla 

      11.3. Otvaranje pozajmišta

      11.4. Izvedba nasipa

      11.5. Proširenje postojećih nasipa

      11.6. Nasipi u hidrotehnici

      11.7. Geosintetici u nasipima

      11.8. Provjera kakvoće pri izgradnji nasipa

12. Stabilnost pokosa usjeka i nasipa

      12.1. Stabilnost homogenih pokosa (do 15 m visine)

      12.2. Nagibi pokosa usjeka i nasipa kod hidrotehničkih

  građevina

13. Zaštita od oborinskih i podzemnih voda

      13.1. Općenito

      13.2. Odvodnja prometnica

14. Zaštita pokosa od erozije

      14.1. Podjela štićenih površina

15. Obračun radova

      15.1. Poprečni presjeci (profili)

      15.2. Izračun količina

      15.3. Izjednačenje masa

Literatura

KazaloIz Uvoda:

"... Po prirodi sadržaja koji se ovdje izlaže, jasno je da je potrebno prije bilo kakve odluke o građenju izvršiti ekonomsko-tehničke pripreme. Da bi se takve radnje mogle izvršiti nužno je raspolagati s potrebnim podlogama. Velike količine zamljanih radova izvode se pri gradnji prometnica (cesta, autocesta, željeznica, plovnih kanala, aerodromskih pista), hidrotehničkih sustava (plovnih puteva, kanala za odvodnju i navodnjavanje, regulaciju vodotoka i bujica, komunalnih sustava opskrbe vodom, kanalizacije i slično) i velikih brana. Sve ove građevine, pored toga što zauzimaju velike površine i imaju izdužene oblike, leže izravno na tlu ili se nalaze u njemu, pa se na to tlo stoga postavljaju posebni zahtjevi. Stoga se prilikom njihovog planiranja, projektiranja i izvođenja mora pristupiiti različito nego u području visokogradnje."

Autorica
Novo za August

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata
Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata
313,95 kn  298,20 kn
Popust: 5%
Kupujem se
Kupujem se
156,45 kn  148,05 kn
Popust: 5%
Strategije marketinga
Strategije marketinga
313,95 kn  298,20 kn
Popust: 5%
Marketing
Marketing
115,50 kn
Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik
Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik
441,00 kn  418,95 kn
Popust: 5%
Svi marketinški stručnjaci su lažljivci
Svi marketinški stručnjaci su lažljivci
110,00 kn  104,50 kn
Popust: 5%
Osnove obiteljske medicine
Osnove obiteljske medicine
714,00 kn  642,60 kn
Popust: 10%
Kompendij neurokirurgije
Kompendij neurokirurgije
93,45 kn  88,20 kn
Popust: 6%
Lokalna i provodna anestezija
Lokalna i provodna anestezija
103,95 kn  98,70 kn
Popust: 5%
Interna medicina
Interna medicina
525,00 kn  472,50 kn
Popust: 10%
Pedijatrijska gastroenterologija
Pedijatrijska gastroenterologija
156,45 kn  148,05 kn
Popust: 5%
Kako upotrijebiti digitalni fotoaparat
Kako upotrijebiti digitalni fotoaparat
84,00 kn  63,00 kn
Popust: 25%