=> 0
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

189,00 kn

autor: Mladen Žuvela
broj stranica: 382
godina izdanja: 2009
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 14 x 20 cm
jezik: hrvatski

Rasprodaja drugog izdanja ove knjige poklopila se s objavom dviju zadnjih novela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 146/08 od 17, 12. 2008. i Nar. nov., br. 38/09 od 27. 3. 2009.).
Ako pobrojimo sve dosadašnje izmjene i dopune ovog Zakona (uključivši i dvije ukidne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske), dobit ćemo impozantan broj od devet novela Zakona. Smatrali smo, stoga, korektnim da posebno oti-snemo i sve te novele, kako bi zainteresirani i sami mogli potpunije pratiti slijed ovih izmjena, a i korektnost izrade pročišćenog teksta, što je zanemarena dužnost nadležnih saborskih tijela (o izradi pročišćenog teksta pisala je u Informatoru broj 5457-5458 od 24. i 28. 6. 2006. Agata Račan, a tom smo prilikom i objavili cjelovit tekst izvješća Ustavnog suda Republike Hrvatske Hrvatskom saboru (Nar. nov., br. 64/06) glede stupanja na snagu zakona i pročišćenih tekstova zakona).
Kako su još uvijek u primjeni neka od pravnih pravila bivšeg prava, a teško su dostupna, tako smo u knjigu unijeli i neka od tih pravila: uređenje odnosa među suvlasnicima, razvrgnuće zajednice nekretnina, uređenje međa i nužni prolaz.
Imajući na umu da sudovi sude na temelju Ustava i zakona, a dužni su primje¬njivati i međunarodne ugovore koji su po pravnoj snazi iznad zakona, u knjigu smo unijeli i neke od odgovarajućih odredaba Ustava Republike Hrvatske i Kon¬vencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa sudskom praksom.S obzi¬rom na još uvijek prisutne dvojbe oko pretvorbe društvenog vlasništva, u knjigu smo uvrstili i naš tekst o Pretvorbi društvenog vlasništva na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.