=> 0
Zakon o socijalnoj skrbi; Zakon o udomiteljstvu

Zakon o socijalnoj skrbi; Zakon o udomiteljstvu

63,00 kn

autor: Hubertina Žalud
broj stranica: 112
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21 x 28 cm
jezik: hrvatski

Predgovor Zakon o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 57/11)

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 13. svibnja 2011. donio novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je objavljen je u Narodnim novinama, broj 57 od 25. svibnja 2011. Na temelju članka 328. taj Zakon je stupio na snagu 02. lipnja 2011., osim odredbi članka 256. i 265. stavka 4. koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno 02. lipnja 2011., prestaje se primjenjivati raniji Zakon o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), osim odredbe članka 59.a tog Zakona, koja prestaje važiti danom stupanja na snagu posebnog zakona iz područja zapošljavanja osoba s invaliditetom. Donošenjem Zakona udomiteljstvu (Nar. nov., br. 79 od 14. srpnja 1997.), prvi puta su pitanja obavljanja udomiteljstva uređena zasebno od ranijeg Zakona o socijalnoj skrbi. Novi Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o udomiteljstvu su povezani materijom koju reguliraju te u načinu i postupku ostvarivanja prava koja iz njih proizlaze, pa ih u ponovo objavljujemo zajedno u ovom separatu kao praktičnu pomoć svima koji rade na primjeni propisa iz ovog pravnog područja. Na kraju svakog Zakona nalazi se i opširno kazalo radi lakšeg snalaženja u ovog materiji.
Uredništvo

Predgovor Zakon o udomiteljstvu (Nar. nov., br. 90/11)

Na svojoj sjednici održanoj 15. srpnja 2011. Hrvatski sabor je donio novi Zakon o udomiteljstvu, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 90 od 2. kolovoza 2011., a stupio na snagu 10. kolovoza 2011. Danom stupanja na snagu novog Zakona prestaje važiti prijašnji Zakon o udomiteljstvu (Nar. nov., br. 79/07) kojim je po prvi puta područje udomiteljstva ure|eno zasebno od Zakona o socijalnoj skrbi. Novi Zakon o udomiteljstvu nastavlja tu tradiciju, a u propisivanju načina i postupka ostvarivanja prava iz područja udomiteljstva povezan je s novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 57/11). Uz Zakon o udomiteljstvu smo priredili i pojmovno kazalo kao praktičnu pomoć svima koji rade na primjeni propisa iz ovog područja.
UredništvoNovo za January

EKONOMIJA IDENTITETA
EKONOMIJA IDENTITETA
210,00 kn  199,50 kn
Popust: 5%
BUDUĆNOST MOĆI
BUDUĆNOST MOĆI
315,00 kn  299,25 kn
Popust: 5%
ANTIČKA EKONOMIJA
ANTIČKA EKONOMIJA
241,50 kn  229,43 kn
Popust: 5%
EKONOMSKA POVIJEST EUROPE 20. STOLJEĆA
EKONOMSKA POVIJEST EUROPE 20. STOLJEĆA
400,00 kn  380,00 kn
Popust: 5%
PRIMIJENJENA MATEMATIKA
PRIMIJENJENA MATEMATIKA
630,00 kn  598,50 kn
Popust: 5%
OSNOVNE METODE MATEMATIČKE EKONOMIJE
OSNOVNE METODE MATEMATIČKE EKONOMIJE
409,50 kn  389,03 kn
Popust: 5%
MENADŽMENT ZRAKOPLOVNE KOMPANIJE
MENADŽMENT ZRAKOPLOVNE KOMPANIJE
525,00 kn  498,75 kn
Popust: 5%
E-POSLOVANJE 2.0
E-POSLOVANJE 2.0
367,50 kn  349,13 kn
Popust: 5%
VODSTVO KAO SLUŽENJE
VODSTVO KAO SLUŽENJE
210,00 kn  199,50 kn
Popust: 5%
OSNOVE KORPORATIVNIH FINANCIJA
OSNOVE KORPORATIVNIH FINANCIJA
609,00 kn  578,55 kn
Popust: 5%
UVOD U NOVINARSTVO
UVOD U NOVINARSTVO
519,75 kn  493,76 kn
Popust: 5%
KRATKA POVIJEST KORUPCIJE
KRATKA POVIJEST KORUPCIJE
157,50 kn  149,63 kn
Popust: 5%
O RATU I PRAVU
O RATU I PRAVU
210,00 kn  199,50 kn
Popust: 5%
RUSIJA I ARAPI
RUSIJA I ARAPI
420,00 kn  399,00 kn
Popust: 5%
EUROPSKA UNIJA
EUROPSKA UNIJA
472,50 kn  448,88 kn
Popust: 5%