=> 0
Zakon o izvlaštenju

Zakon o izvlaštenju

84,00 kn

autor: Biljana Barjaktar
broj stranica: 76
godina izdanja:
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 21 x 28 cm
jezik: hrvatski

Jedan od najvažnijih zakona u stvarnopravnom sustavu Republike Hrvatske je Zakon o izvlaštenju(Nar. nov., br. 9/94, 35/94 -ispr., 112/00 - Odluka USRH, 114/01 i 79/06). Naime, prema odredbama tog Zakona moguće je u interesu države ograničiti ili oduzeti vlasništvo, jednu od najvećih ustavnih vrednota, ali uz naknadu tržišne vrijednosti izvlaštene nekretnine.
Zakon o izvlaštenju, od svog donošenja, doživio je određene izmjene, dopune i pojmovna usklađenja, a neke su odredbe ukinute Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske. Od objavljivanja prvog izdanja ove knjige Zakon o izvlaštenju doživio je jednu izmjenu i dopunu, objavljenu u Nar. nov., br. 79/06. Ovo drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje knjige obogaćeno je, u odnosu na prvo, iscrpnijim komentarom uz većinu odredaba Zakona o izvlaštenju, u kojem se pojašnjavaju pojedini instituti toga Zakona te ističu do sada uočene dvojbe u njegovoj primjeni uz navođenje stajališta prakse. Ujedno, pojmovno kazalo i ogledni primjeri ažurirani su i prilagođeni sadašnjem tekstu Zakona i drugih propisa relevantnih za postupak izvlaštenja.