=> 0
Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru - iza

Upravljačko računovodstvo i rač. troškova u javnom sektoru - iza

262,50 kn

autor:
broj stranica:
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik:

Proračunske reforme u Republici Hrvatskoj traže promjene u pristupu upravljanju proračunskim sredstvima, stavljajući naglasak na
povezivanje strateških ciljeva i proračunskih sredstava. Od menadžmenta u javnom sektoru traži se odgovornost ne samo za plansko
izvršenje troškova nego i za postignute rezultate, odnosno za realizaciju ciljeva iz planova i programa. To nije moguće bez kvalitetnih
financijsko-informacijskih sustava koji uključuju i implementaciju računovodstva troškova i upravljačkog računovodstva.

Upravo u toj ulozi, ova knjiga svojim sadržajem donosi sustavni teorijski okvir i niz praktičnih rješenja koja pokazuju mogućnosti
primjene metoda i tehnika upravljačkog računovodstva i računovodstva troškova na procesima određenih javnih djelatnosti. Obrađene
teme sustavno, na visokostručnoj i znanstvenoj razini, popunjavaju praznine u domaćoj znanstvenoj i stručnoj literaturi u području primjene
teorijski vrlo razvijenog instrumentarija upravljačkog i troškovnog računovodstva u javnom sektoru. U Hrvatskoj ne postoje djela
sličnoga sadržaja i kakvoće koja bi mogla poslužiti kao smjernice razvoja metodologije računovodstva i moguće primjene razvijenih
računovodstvenih tehnika i metoda u jedinicama javnog sektora.

Knjiga je strukturirana logičnim slijedom koji polazi od utvrđivanja polazišta razvoja sustava upravljačkog i računovodstva troškova
na teorijskoj razini, preko rezultata primjene kroz istraživanje međunarodnih iskustava, do analize stanja primjene upravljačkog i računovodstva
troškova u javnom sekoru, te niza studija slučaja o mogućnostima primjene po metodama i područjima.

Knjiga je ponajprije namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, ali i drugih fakulteta koji u svojim nastavnim
sadržajima imaju područja javne uprave, upravljanja, računovodstva. Knjiga je jednako tako namijenjena svima koji se bave teorijskim,
ali još više praktičnim problemima računovodstva i financijskog izvještavanja u javnom sektoru kao i problemima donošenja upravljačkih
odluka na svim razinama, a to su računovođe u javnom sektoru, upravljačke strukture - javni menadžment, interni revizori, državni
revizori, financijski djelatnici, ali i veliki broj drugih korisnika računovodstvenih informacija (statističari, analitičari).   Novo za March

Piranski zaljev
Piranski zaljev
105,00 kn  99,75 kn
Popust: 5%
Profesionalna odgovornost psihijatra
Profesionalna odgovornost psihijatra
124,95 kn  118,65 kn
Popust: 5%
Odgovornost liječnika za štetu
Odgovornost liječnika za štetu
205,80 kn  195,51 kn
Popust: 5%
Društvo s ograničenom odgovornošću
Društvo s ograničenom odgovornošću
356,00 kn  473,81 kn
Popust: -33%
Pravo društava, Knjiga prva, OPĆI DIO
Pravo društava, Knjiga prva, OPĆI DIO
598,50 kn  568,58 kn
Popust: 5%
Komentar Zakona o trgovačkim društvima
Komentar Zakona o trgovačkim društvima
588,00 kn  558,60 kn
Popust: 5%
Nepošteno tržišno natjecanje i poslovna praksa
Nepošteno tržišno natjecanje i poslovna praksa
309,75 kn  294,26 kn
Popust: 5%
Medicinski potpomognuto začeće Pravo i etika
Medicinski potpomognuto začeće Pravo i etika
126,00 kn  119,70 kn
Popust: 5%
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Zakon o sigurnosti prometa na cestama
409,50 kn  389,03 kn
Popust: 5%
Zakon o kaznenom postupku Pravni lijekovi
Zakon o kaznenom postupku Pravni lijekovi
493,50 kn  470,40 kn
Popust: 5%