=> 0
TEHNIČKI RJEČNIK I RJEČNIK MOTORA I MOTORNIH VOZILA englesko-hrvatski - Božena Tokić, Josip Stepanić

TEHNIČKI RJEČNIK I RJEČNIK MOTORA I MOTORNIH VOZILA englesko-hrvatski - Božena Tokić, Josip Stepanić

169,00 kn  160,55 kn
Popust: 5%

autor: Josip Stepanić; Božena Tokić
broj stranica:
dimenzije knjige:
godina izdanja:2013.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

Englesko-hrvatski tehnički rječnik i rječnik motora i motornih vozila sastavljen je na temelju terminologije prikupljene na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu iz nastavnih materijala ili iz literature korištene za pisanje seminarskih i diplomskih radova na Katedri za motore i vozila te na Katedri za tehničke strane jezike. Pritom su korišteni popularno-znanstveni i stručni tekstovi na engleskome i hrvatskom jeziku iz područja strojarstva, kao i stručni tekstovi, priručnici i upute za rukovanje iz područja motora i vozila. Pri sastavljanju rječnika korišteni su i dostupni rječnici iz područja strojarstva radi nadopunjivanja terminologije iz područja motora i vozila te rječnici općeg jezika .


Tako sakupljen korpus sadržava terminologiju iz područja motora i vozila, ali također pokriva vrlo široko područje strojarstva i tehnike. U ovom se rječniku uvode glagoli kao natuknice, a njihove kombinacije s prijedlozima i prilozima kao podnatuknice. Glagoli su odabrani prema kriteriju učestalosti u jeziku struke. Rječnik uključuje i kolokacije, to jest načine na koje se riječi kombiniraju u jeziku (u ovom je rječniku riječ o kombinacijama u engleskom jeziku) kako bi se proizveo prirodan govor ili pisani tekst. Kolokacije, odnosno kombinacije riječi mogu biti vrlo slobodne, ali i vrlo precizno definirane do razine idioma.

Hrvatsko nazivlje predloženo u ovom rječniku temelji se na nazivlju koje je najčešće u uporabi, ali je i usklađeno sa standardom hrvatskog jezika. Uz to, navode se i neki nazivi koji su posuđenice iz njemačkog jezika, no u svakidašnjoj su uporabi u praksi na razini razgovornog jezika.


Rječnik će zasigurno poslužiti kao koristan izvor informacija inžinjerima, tehničarima, prevoditeljima i studentima.
Novo za March

Put k elektroničkom poslovanju
Put k elektroničkom poslovanju
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Upravljanje kvalitetom
Upravljanje kvalitetom
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Kontrola i revizija informacijskih sustava
Kontrola i revizija informacijskih sustava
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Poslovna etika
Poslovna etika
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Primjena računala u poslovnoj praksi
Primjena računala u poslovnoj praksi
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha
Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Arhitektura i druge umjetnosti
Arhitektura i druge umjetnosti
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Estetika ružnoga u arhitekturi
Estetika ružnoga u arhitekturi
304,50 kn  289,28 kn
Popust: 5%
Schlösser und Gärten des kroatischen Zagorje
Schlösser und Gärten des kroatischen Zagorje
343,35 kn  326,18 kn
Popust: 5%
Castels manors and gardens of croatian Zagorje
Castels manors and gardens of croatian Zagorje
343,35 kn  326,18 kn
Popust: 5%
Dvorci i perivoji hrvatskog Zagorja
Dvorci i perivoji hrvatskog Zagorja
304,50 kn  289,28 kn
Popust: 5%
Arhitektura prirode
Arhitektura prirode
156,45 kn  148,63 kn
Popust: 5%
Predarhitektura - pogled na prapočela arhitekture
Predarhitektura - pogled na prapočela arhitekture
208,95 kn  198,50 kn
Popust: 5%