=> 0
Stvarno pravo - Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković

Stvarno pravo - Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković

610,00 kn

autor: Nikola Gavella
broj stranica: Svezak prvi – 876 stranica, Svezak drugi – 692 stranice
godina izdanja: 2007.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski


Urednik i redaktor Nikola Gavella
Abecedna kazala izradili: Marko Baretić i Saša Nikšić
 
SVEZAK PRVI
I.   Uvod u stvarno pravo
II.  Posjed i zemljišne knjige
III. Vlasništvo
 
SVEZAK DRUGI
IV.  Služnosti, stvarni tereti i pravo građenja
V.   Založno pravo i druga sredstva stvarnopravnog osiguranja tražbina
 
Pravna biblioteka – udžbenici • Zagreb • lipanj 2007.
 
Svezak prvi – 876 stranica, tvrdi uvez,
Cijena 410,00 kn
Svezak drugi– 692 stranice, tvrdi uvez,
Cijena 325,00 kn

Svezak prvi i drugi (cjelina/komplet),
Cijena 610,00 kn

PREDGOVOR II. IZDANJU KNJIGE

Prošlo je deset godina od kada je stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakona o zemljišnim knjigama, uspostavljeno novo hrvatsko stvarnopravno uređenje. A devet godina je prošlo od prvog izdanja ove knjige koja pretendira na to da to uređenje sveobuhvatno opiše. Tijekom tog vremena cijeli se naš pravni sustav brzo razvijao na zakonodavnoj i praktičnoj razini, a razvijala su se i razmišljanja o njegovim ustanovama. Trebalo je osuvremeniti ono što je o stvarnom pravu bilo napisano, upotpunivši to novim podatcima i spoznajama. Tako je nastalo ovo drugo, znatno izmijenjeno i nadopunjeno izdanje. Isti su mu autori, ista namjena, a i sastavljeno je primjenom iste metode kao i prvo, tako da za nj vrijede iste upute za uporabu, a i sve ostalo što je već kazano u predgovoru prvom izdanju. 
Od prvoga se ovo izdanje ipak znatno razlikuje. Učinjene su velike sadržajne promjene. Podatci su se u međuvremenu umnožili, a i pokazalo se da mnoge teme traže drukčiju obradu, što je sve neizbježno uzrokovalo veće promjene i nadopune teksta, a time i povećanje njegova opsega. Stoga ova knjiga sada ima dva sveska. Oba se bave općim stvarnopravnim uređenjem u hrvatskom pravnom poretku, pa zajedno tvore sadržajnu cjelinu. Nastojalo se, međutim, omogućiti čitatelju da se prvim sveskom služi i bez drugoga, ako se zanima samo općenito za stvarno pravo i za građu stvarnopravnog odnosa te za posjed, zemljišne knjige i vlasništvo. Drugi svezak se bavi služnostima, stvarnim teretima, pravom građenja, založnim pravom i drugim mogućnostima stvarnopravnog osiguranja tražbina. Još se po nečemu ovo izdanje razlikuje od prethodnoga. Dok se u prvom pokušalo dati barem grubu sliku stvarnopravnog aspekta posebnih pravnih uređenja za poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta te za groblja i brodove – u ovom se izdanju od toga odustalo, budući da se pokazalo da te teme danas zahtijevaju daleko obimniju i dublju obradu. Ostavljeno je to za posebnu, koja će se pridružiti dvama svescima. 
Množina podataka može biti smetnjom praćenju bitnoga. Zato tekst ove knjige ima dvije različite razine. Čitatelju koji bi se trebao temeljito upoznati s materijom, namijenjen je cijeli tekst, uključujući i ono što je sadržano u brojnim često opširnim bilješkama na krajevima stranica. Onome koji se može zadovoljiti samo bitnim, neće te bilješke trebati, osim kada ipak zaželi u njima potražiti objašnjenja i pomoć za razumijevanje pojedinih pitanja. A, da bi onaj kojeg zanima samo ova ili ona pojedinost, mogao što brže naći željeni sadržaj, na raspolaganju mu stoji, uz stvarno kazalo, još i opširno abecedno kazalo. Izradila su ga dva vrijedna suradnika: dr. sc. Saša Nikšić i dr. sc. Marko Baretić. Bez njihovog stručnog znanja i mukotrpnog, samoprijegornog rada, ova knjiga ne bi imala kazalo kakvo joj je potrebno, a njihova pomoć je i inače bila dragocjena. Koristim ovu priliku da im se na tome ovdje i javno zahvalim. 
Zagreb, lipanj 2007.

Nikola GavellaCustomers who bought this product also purchased...