=> 0
PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

376,95 kn

autor: LAWRENCE PERVIN, CERVONE, JOHN
broj stranica: 696
godina izdanja:
vrsta uveza: tvrdi
dimenzije knjige širina i visina: 21x25,5 cm
jezik: hrvatski

Knjiga je suvremen, opsežan, informativan i inovativan udžbenik psihologije. Sva složenost fenomena koji izučava psihologija ličnosti prikazana je bogato i pregledno. Objašnjeni su i opisanim istraživanjima bogato potkrijepljeni svi glavni pristupi u psihologiji ličnosti: psihodinamski, fenomenološki i humanistički, osobinski, pristup učenja, te kognitivni i sociokognitivni pristup. Posebna je prednost udžbenika činjenica da se u prikazu teorijskih pristupa brojni teoretičari jednakoga pristupa ne navode potpuno odvojeno, nego autori sintetiziraju i integriraju glavne premise i poglede pojedinoga pristupa. … Naravno, udžbenik sadržava i poglavlja koja su nužna za čitatelje koji se tek upoznaju s tim područjem: zašto je uopće važno proučavati ljudsku ličnost, koja su važna pitanja psihologije ličnosti, kako se mogu vrjednovati različite teorije, iz kojih izvora psihologija ličnosti crpi podatke te koji su ciljevi istraživanja psihologije ličnosti. Posebno treba izdvojiti dva poglavlja koja najbolje ilustriraju suvremene trendove u psihologiji ličnosti: poglavlje o biološkim osnovama ličnosti, gdje su kroz vrlo recentna istraživanja prikazana istraživanja temperamenta, evolucijskih osnova ličnosti, udjela gena i okoline u formiranju ličnosti te neuroznanstvena istraživanja ličnosti. Drugo poglavlje koje treba istaknuti odnosi se na ličnost u kontekstu gdje su, također potkrijepljeni najnovijim istraživanjima, prikazani problemi međuljudskih odnosa, razvoj ličnosti, pitanja može li se proučavati ličnost bez osvrtanja na kulturalne i socioekonomske aspekte, procesi ličnosti te možda i najvažnije pitanje za psihologiju ličnosti − mogu li personolozi pridonijeti pozitivnim društvenim promjenama. … U udžbeniku je superiorno prikazana prava priroda psihologije ličnosti kao interdisciplinarne i internacionalne znanstvene grane. Autori su na način koji je prihvatljiv i studentima psihologije kao i općoj publici prikazali približavanje psihologije ličnosti ostalim disciplinama, kako onima unutar psihologije, tako i onima izvan nje. Iz recenzije, dr. sc. Boris Mlačić
Customers who bought this product also purchased...