=> 0
PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

105,00 kn

autor: T. Kolar, A. Loboja, Z. Vuić
broj stranica: 304
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski


U Zborniku radova "Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i novih podzakonskih propisa - Nove uredbe Vlade RH i novi pravilnici za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi", u izdanju Inženjerskog biroa d.d., daje se prikaz načina primjene pojedinih instituta javne nabave novog Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11) na koje se promjene odnose i u čijoj se primjeni u praksi javljaju određene dvojbe te prikaz novih podzakonskih propisa za provedbu novog Zakona.
Riječ je o prikazu novina koje se odnose na institut početka postupka javne nabave, razloge isključenja iz postupka javne nabave, uvjete sposobnosti, dokumentaciju za nadmetanje, tijek otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka bez prethodne objave, postupak sklapanja ugovora za usluge iz Dodatka II. B, pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude, neuobičajeno nisku cijenu, otvaranje, pregled i ocjenu ponuda, provjeru ponuditelja, odluku o odabiru i nastanku ugovora, okvirni sporazum i druge izmjene pojedinih instituta.
Posebna pažnja posvećena je prikazu novina koje se odnose na pravnu zaštitu i nepravilnosti u provođenju postupaka javne nabave (odgovornost za izbjegavanje primjene Zakona o javnoj nabavi, žalbeni postupak, nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i provedbenih propisa Zakona, prekršajnu odgovornost i nova kaznena djela u području javne nabave).

SADRŽAJ:
Teja Kolar, dipl. iur., pomoćnica ministra, Ministarstvo gospodarstva
ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI PODZAKONSKI PROPISI
- Pregled najznačajnijih novina

Ante Loboja, dipl. iur., voditelj Odsjeka za razvoj sustava javne nabave, Ministarstvo gospodarstva
POSTUPCI JAVNE NABAVE - Najznačajnije novine

Zoran Vuić, dipl. iur.,načelnik Odjela za javno-privatno partnerstvo, Ministarstvo gospodarstva
PRAVNA ZAŠTITA I NEPRAVILNOSTI U PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Prilozi Zborniku:
- tekst Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11)
- CD koji sadrži: Uredbu o objavama javne nabave
(Nar. nov., br. 10/12), Uredbu o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
(Nar. nov., br. 10/12), Uredbu o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 10/12), Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 6/12) i Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (Nar. nov., br. 6/12).Novo za March

Der Altbau
Der Altbau
708,75 kn
Biokemija
Biokemija
131,25 kn  124,69 kn
Popust: 5%
Biokemija
Biokemija
262,50 kn  249,38 kn
Popust: 5%
Klinička kemija i molekularna dijagnostika
Klinička kemija i molekularna dijagnostika
336,00 kn  319,20 kn
Popust: 5%
Medicinska biokemija
Medicinska biokemija
157,50 kn  149,63 kn
Popust: 5%
Online novinarstvo
Online novinarstvo
145,95 kn  138,65 kn
Popust: 5%
Medicinsko-biokemijske smjernice
Medicinsko-biokemijske smjernice
236,25 kn  224,44 kn
Popust: 5%