=> 0
PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU/2011

PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU/2011

136,50 kn

autor: Indira Aurer Jezerčić,Andreja Kozjak,Mile Žunić,Damir Čolja
broj stranica: 191
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

Sadržaj ove knjige namijenjen je osposobljavanju vozača koji prevoze opasne tvari prema ADR odredbama te svima onima koji sudjeluju u lancu transporta opasnih tvari, kao što su organizatori prijevoza, pošiljatelji, primatelji, prijevoznici, naručitelji, rukovatelji i dr.

Sadržaj je podijeljen u sedam poglavlja: osnovni tečaj za vozače, specijalistički tečaj za vozaće cisterni, specijalistički tečaj za vozaće eksplozivnih tvari i predmeta, prva pomoć pri prijevozu opasnih tvari, zaštita od požara pri prijevozu opasnih tvari,  prilozi i Zakon o prijevozu opasnih tvari (N.N.,br.79/07.). U poglavlju 6. jedan od priloga je tablica iz ADR poglavlja 3.2 s nekim primjerima podataka o opasnim tvarima.