=> 0
Plaće i radni odnosi

Plaće i radni odnosi

231,00 kn

autor: grupa autora
broj stranica: 196
godina izdanja: 2010.
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige (širina i visina): 17,0 cm x 24,0 cm
jezik: hrvatski


Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 28/10) po prvi put uređuje platni sustav dužnosnika te službenika i namještenika u lokalnim jedinicama. Time su stvorene normativne pretpostavke za uređenje plaća u lokalnim jedinicama na jedinstvenim osnovama, uz uvažavanje potreba i posebnosti te proračunskih mogućnosti pojedinih lokalnih jedinica. Same lokalne jedinice ovlaštene su općim aktima propisati osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika te njihovih zamjenika, kao i plaće službenika i namještenika u njihovim upravnim odjelima i službama, ali unutar ograničenja propisanih ovim Zakonom. Za punu primjenu Zakona potrebno je ispuniti određene pretpostavke tj. u lokalnim jedinicama u propisanim rokovima donijeti odgovarajuće opće i pojedinačne akte te pojedinačna rješenja o plaći.

Ovaj Zakon trebao bi ostati na snazi do donošenja zakona kojim će se uskladiti plaće zaposlenih u lokalnim jedinicama s plaćama državnih i javnih službenika.

Uz relevantne propise, priručnik sadrži radove koji se odnose na primjenu Zakona i proračunska ograničenja plaća u lokalnim jedinicama, kao i niz odgovora na pitanja koja se učestalo javljaju na području radnih odnosa lokalnih službenika i dužnosnika.

Dodaj u košaricu: