=> 0
PHP 7, MYSQL I JAVASCRIPT U JEDNOJ KNJIZI - Julie C. Meloni

PHP 7, MYSQL I JAVASCRIPT U JEDNOJ KNJIZI - Julie C. Meloni

230,00 kn

autor: Julie C. Meloni
broj stranica: 704
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: meki uvez
jezik: srpski, latinica

PHP, MYSQL I JAVASCRIPT U JEDNOJ KNJIZI

- Najznačajnija nova verzija PHP-a u poslednjoj deceniji, ažurirana da bude potpuno usklađena sa PHP verzijom 7

- Novi i prošireni opisi upotrebe JavaScripta i jQueryja u čeonom interfejsu koje reflektuju aktuelnu praksu veb programiranja

- Najjasniji i najdetaljniji uvod u osnove kreiranja sadržaja dinamičkog veb sajta za korisnike koji nisu programeri

- Detaljne instrukcije, korak po korak, za podešavanje PHP i MySQL razvojnog okruženja na Windows, Mac i Linux platformama

Za veoma kratko vreme možete da naučite kako da koristite zajedno PHP, MySQL i JavaScript za kreiranje dinamičkih, interaktivnih veb sajtova i aplikacija pomoću tri vodeće tehnologije veb razvoja.

Nije potrebno prethodno poznavanje programiranja. Koristeći jasan pristup, korak po korak, svaku lekciju u ovoj knjizi nadgradićemo sledećom lekcijom, omogućavajući vam da naučite osnove kompletnog razvoja veb aplikacije – od HTMLa, CSS-a i JavaScripta u čeonom interfejsu, do PHP skriptovanja i MySQL baza podataka na serveru.

Bez obzira da li pokrećete Linux, Windows ili MacOS, u knjizi ćete pronaći kompletne instrukcije za instaliranje svakog softvera koji je potreban za postavljanje stabilnog okruženja za učenje, testiranje i proizvodnju.

Instrukcije korak po korak pažljivo vas vode kroz najčešće izvršavane zadatke razvoja veb aplikacije.

Praktični primeri vam prikazuju kako da primenite ono što ste naučili.

Kvizovi i vežbe vam pomažu da testirate stečeno znanje i proširite svoje veštine.

Naučićete kako da:

• izgradite veb stranice pomoću HTML-a 5 i CSS-a

• upotrebite JavaScript za izgradnju dinamičkih, interaktivnih veb stranica

• PHP, MySQL i JavaScript funkcionišu zajedno za kreiranje modernih, standardnih veb aplikacija

• poboljšate interaktivnost pomoću AJAX-a

• iskoristite JavaScript biblioteke, kao što je jQuery

• poristite „kolačiće“ i korisničke sesije

• dobijete korisnički unos pomoću obrazaca zasnovanih na vebu

• upotrebite osnovne SQL komande

• vršite interakciju sa MySQL bazom podataka pomoću PHP-a

• pišete održiv kod i počnete kontrolu verzije

• ocenite kada mogu da budu korisni radni okviri, kao što su Bootstrap, Foundation, React, Angular i Laravel

• kreirate forum diskusije zasnovan na vebu ili kalendar

• dodate veb izlog ili korpu za kupovinu na sajt

Kratak sadržaj
DEO I Osnove veb aplikacije

1 Razumevanje načina na koji funkcioniše veb

2 Strukturiranje HTML-a i upotreba Cascading Style Sheetsa

3 Razumevanje CSS Box Modela i pozicioniranja

4 Predstavljanje JavaScripta

5 Predstavljanje PHP-a

DEO II Upotreba dinamičkih veb sajtova

6 Razumevanje dinamičkih veb sajtova i HTML5 aplikacija

7 Osnove JavaScripta: promenljive, znakovni nizovi i nizovi

8 Osnove JavaScripta: funkcije, objekti i kontrola toka

9 Razumevanje JavaScript obrade događaja

10 Osnove upotrebe jQueryja

DEO III Podizanje veb aplikacija na viši nivo

11 AJAX: Početak upotrebe udaljenog skriptovanja

12 Osnove PHP-a: promenljive, znakovni nizovi i nizovi

13 Osnove PHP-a: funkcije, objekti i kontrola toka

14 Upotreba „kolačića“ i korisničkih sesija

15 Upotreba obrazaca zasnovanih na vebu

DEO IV Integrisanje baze podataka u aplikacije

16 Razumevanje procesa projektovanja baze podataka

17 Učenje osnovnih SQL komandi

18 Interakcija sa MySQL-om pomoću PHP-a

DEO V Početak razvoja aplikacije

19 Kreiranje jednostavnog foruma za diskusije

20 Kreiranje Online Storefronta

21 Kreiranje jednostavnog kalendara

22 Upravljanje veb aplikacijama

DEO VI Dodaci

A Instaliranje QuickStarta pomoću XAMPP-a

B Instaliranje i konfigurisanje MySQL-a

C Instaliranje i konfigurisanje Apache servera

D Instaliranje i konfigurisanje PHP-a