=> 0
PHP 7, MYSQL I JAVASCRIPT U JEDNOJ KNJIZI - Julie C. Meloni

PHP 7, MYSQL I JAVASCRIPT U JEDNOJ KNJIZI - Julie C. Meloni

230,00 kn

autor: Julie C. Meloni
broj stranica: 704
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: meki uvez
jezik: srpski, latinica

PHP, MYSQL I JAVASCRIPT U JEDNOJ KNJIZI

- Najznačajnija nova verzija PHP-a u poslednjoj deceniji, ažurirana da bude potpuno usklađena sa PHP verzijom 7

- Novi i prošireni opisi upotrebe JavaScripta i jQueryja u čeonom interfejsu koje reflektuju aktuelnu praksu veb programiranja

- Najjasniji i najdetaljniji uvod u osnove kreiranja sadržaja dinamičkog veb sajta za korisnike koji nisu programeri

- Detaljne instrukcije, korak po korak, za podešavanje PHP i MySQL razvojnog okruženja na Windows, Mac i Linux platformama

Za veoma kratko vreme možete da naučite kako da koristite zajedno PHP, MySQL i JavaScript za kreiranje dinamičkih, interaktivnih veb sajtova i aplikacija pomoću tri vodeće tehnologije veb razvoja.

Nije potrebno prethodno poznavanje programiranja. Koristeći jasan pristup, korak po korak, svaku lekciju u ovoj knjizi nadgradićemo sledećom lekcijom, omogućavajući vam da naučite osnove kompletnog razvoja veb aplikacije – od HTMLa, CSS-a i JavaScripta u čeonom interfejsu, do PHP skriptovanja i MySQL baza podataka na serveru.

Bez obzira da li pokrećete Linux, Windows ili MacOS, u knjizi ćete pronaći kompletne instrukcije za instaliranje svakog softvera koji je potreban za postavljanje stabilnog okruženja za učenje, testiranje i proizvodnju.

Instrukcije korak po korak pažljivo vas vode kroz najčešće izvršavane zadatke razvoja veb aplikacije.

Praktični primeri vam prikazuju kako da primenite ono što ste naučili.

Kvizovi i vežbe vam pomažu da testirate stečeno znanje i proširite svoje veštine.

Naučićete kako da:

• izgradite veb stranice pomoću HTML-a 5 i CSS-a

• upotrebite JavaScript za izgradnju dinamičkih, interaktivnih veb stranica

• PHP, MySQL i JavaScript funkcionišu zajedno za kreiranje modernih, standardnih veb aplikacija

• poboljšate interaktivnost pomoću AJAX-a

• iskoristite JavaScript biblioteke, kao što je jQuery

• poristite „kolačiće“ i korisničke sesije

• dobijete korisnički unos pomoću obrazaca zasnovanih na vebu

• upotrebite osnovne SQL komande

• vršite interakciju sa MySQL bazom podataka pomoću PHP-a

• pišete održiv kod i počnete kontrolu verzije

• ocenite kada mogu da budu korisni radni okviri, kao što su Bootstrap, Foundation, React, Angular i Laravel

• kreirate forum diskusije zasnovan na vebu ili kalendar

• dodate veb izlog ili korpu za kupovinu na sajt

Kratak sadržaj
DEO I Osnove veb aplikacije

1 Razumevanje načina na koji funkcioniše veb

2 Strukturiranje HTML-a i upotreba Cascading Style Sheetsa

3 Razumevanje CSS Box Modela i pozicioniranja

4 Predstavljanje JavaScripta

5 Predstavljanje PHP-a

DEO II Upotreba dinamičkih veb sajtova

6 Razumevanje dinamičkih veb sajtova i HTML5 aplikacija

7 Osnove JavaScripta: promenljive, znakovni nizovi i nizovi

8 Osnove JavaScripta: funkcije, objekti i kontrola toka

9 Razumevanje JavaScript obrade događaja

10 Osnove upotrebe jQueryja

DEO III Podizanje veb aplikacija na viši nivo

11 AJAX: Početak upotrebe udaljenog skriptovanja

12 Osnove PHP-a: promenljive, znakovni nizovi i nizovi

13 Osnove PHP-a: funkcije, objekti i kontrola toka

14 Upotreba „kolačića“ i korisničkih sesija

15 Upotreba obrazaca zasnovanih na vebu

DEO IV Integrisanje baze podataka u aplikacije

16 Razumevanje procesa projektovanja baze podataka

17 Učenje osnovnih SQL komandi

18 Interakcija sa MySQL-om pomoću PHP-a

DEO V Početak razvoja aplikacije

19 Kreiranje jednostavnog foruma za diskusije

20 Kreiranje Online Storefronta

21 Kreiranje jednostavnog kalendara

22 Upravljanje veb aplikacijama

DEO VI Dodaci

A Instaliranje QuickStarta pomoću XAMPP-a

B Instaliranje i konfigurisanje MySQL-a

C Instaliranje i konfigurisanje Apache servera

D Instaliranje i konfigurisanje PHP-a
Novo za September

Yacht Interiors
Yacht Interiors
208,95 kn
Spa Design
Spa Design
208,95 kn
Mexican Design
Mexican Design
208,95 kn
Medical Design
Medical Design
208,95 kn
Lobby Design
Lobby Design
208,95 kn
Japanese Design
Japanese Design
208,95 kn
Indian Design
Indian Design
208,95 kn
House Design
House Design
208,95 kn
Chinese Design
Chinese Design
208,95 kn
Beauty Design
Beauty Design
208,95 kn
Bar Design
Bar Design
208,95 kn
Airport Design
Airport Design
208,95 kn