=> 0
NOVO OVRŠNO PRAVO I PREDSTEČAJNI POSTUPAK

NOVO OVRŠNO PRAVO I PREDSTEČAJNI POSTUPAK

210,00 kn

autor:
broj stranica: 321
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski


U Zborniku radova “ NOVO OVRŠNO PRAVO I PREDSTEČAJNI POSTUPAK” prikazane su novine koje donose novi propisi ovršnog prava: novi Ovršni zakon i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 112/12), na snazi od 15. listopada 2012. (proširenje osnova za izvansudsku ovrhu, mjere za suzbijanje zlouporaba i zaštite ovršenika u sustavu izvansudske ovrhe, nadležnost sudova i javnih bilježnika, i dr.)
i
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12), na snazi od 1. listopada 2012., kojim se utvrđuju novi rokovi izvršenja i posljedice neizvršenja novčanih obveza, položaj vjerovnika i radnika te radnje koje poduzetnik (uprava i nadzorni odbor) mora poduzeti u slučaju nelikvidnosti ili prezaduženosti.

SADRŽAJ ZBORNIKA:
NOVI OVRŠNI ZAKON - PREGLED NOVINA
Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

JAVNI BILJEŽNICI U POSTUPKU OVRHE
Rankica Benc, dipl. iur., javni bilježnik iz Varaždina

PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA U FINA-i
Vinka Ilak, dipl. iur., samostalna savjetnica u Financijskoj agenciji

ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
Anđa Redžić, dipl. iur., načelnica Odjela za naplatu u Službi za ovršni postupak, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo financija RH

POLOŽAJ VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
Damir Barišić, dipl. iur., odvjetnik iz Koprivnice

Zbornik radova sadrži:
- autorske radove
- novi Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12)
- urednički pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12)
- podzakonske propise (novi pravilnici).