=> 0
NOVELA STEČAJNOG ZAKONA I ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

NOVELA STEČAJNOG ZAKONA I ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

315,00 kn

autor:
broj stranica:
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski


Stečajni zakon (Nar. nov., br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) od donošenja 1996. mijenjan je do sada sedam puta, a razlog ove posljednje sedme novele proizlazi iz nužnosti usklađivanja s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12) koji je stupio na snagu 1. listopada 2012., a koji je uvođenjem postupka predstečajne nagodbe značajno utjecao na insolvencijsko pravo.
Uredba Vlade RH o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 144/12) donosi niz novina u uređenje postupka predstečajne nagodbe (uvodi se mogućnost zastajanja s postupcima ovrhe i osiguranja, uređuju se prava vjerovnika čije su tražbine osporene ili koji nisu sudjelovali u postupku predstečajne nagodbe, pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe, obveze revizora).
Zbornik radova "Novela Stečajnog zakona i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi" sadrži pregled svih novina koje donosi sedma novela Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 133/12) i Uredba Vlade RH o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 144/12) te pojedinih instituta koji u primjeni izazivaju najviše dvojbi.

SADRŽAJ ZBORNIKA:
SEDMA NOVELA STEČAJNOG ZAKONA I PRVA NOVELA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
Nevenka Marković, dipl. iur.

NOVINE U ZAKONU O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
Anđa Redžić, dipl. iur.

-PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE (s primjerom financijskog plana restrukturiranja)
-REVIZOROVA IZVJEŠĆA U VEZI SA ZAKONOM O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
mr. sc. Damir Krajačić

PREDSTEČAJNA NAGODBA - FORMA I SADRŽAJ
Damir Barišić, dipl. iur.

Prilozi:
- Stečajni zakon (Urednički pročišćeni tekst)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Urednički pročišćeni tekst)
- Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe (Nar. nov., br. 3/13)
- Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe
(Nar. nov., br. 3/13).