=> 0
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA

NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA

150,00 kn

broj stranica: 172
godina izdanja: 2015.
vrsta uveza: meki uvez
dimenzije knjige širina i visina: 17 x 24 cm
jezik: hrvatski

primjena novih propisa u praksi
ogledni primjer Programa održavanja
komunalne infrastrukture i drugih građevina
upravnopravna praksa
redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu

PREDGOVOR

Brojni su propisi, doneseni 2014. godine, s početkom primjene 2015. godine, vezani uz prava na nekretninama, porezima i komunalnoj naknadi. Stoga smo u ovom priručniku obradili teme vezane uz primjenu novih propisa koji su aktualni i nužni u primjeni i radu svima onima koji se bave pravima na nekretninama i pokretninama. Tako se prvi rad u ovom priručniku bavi prodajom nekretnina i pokretnina kod Financijske agencije. Naime, od 1. siječnja 2015. Financijska agencija dobila je u nadležnost i provođenje elektroničke javne dražbe u prodaji pokretnina i nekretnina prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14). Time je proširena nadležnost Financijske agencije u sudskim postupcima, pri čemu se očito radi o težnji širenja tzv. agencijske ovrhe. U radu, stoga, prikazujemo odredbe podzakonskih akata kojima je sam postupak uređen kao što su Pravilnik o načinu i postupku prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (Nar. nov., br. 156/14) i drugi pravilnici. Tema drugog rada je urbanistički plan uređenja i građevinska dozvola, odnosno urbanistički plan uređenja kao uvjet za izdavanje građevinske dozvole, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13), Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13) i drugih relevantnih propisa u ovom području. Novine u oporezivanju nekretnina od 1. siječnja 2015. su tema trećeg rada. Naime, u ovom radu bavimo se sustavom oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13, 153/13 – Rješenje USRH i 143/14). Naime, Republika Hrvatska bila je dužna uskladiti u potpunosti oporezivanje nekretnina porezom na dodanu vrijednost s pravnom stečevinom Europske unije. Predmet četvrtog rada su odredbe Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 147/14) koje su stupile na snagu 20. prosinca 2014., a odnose se na novo uređenje sredstava komunalne naknade. Naime, taj Zakon donosi značajne izmjene u financiranju održavanja i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade, kao i u financiranju održavanja i izgradnje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja i financiranje građenja i održavanja javnih građevina sportske U vezi s tim promjenama donosimo i ogledni primjer Programa održavanja komunalne infrastrukture i drugih građevina kao jedno od mogućih rješenja u reguliranje te materije. Peti rad u ovom priručniku odnosi se na novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14) koji na nov način regulira određene institute u postupku izvlaštenja i određivanju naknade. Drugi dio rada odnosi se na novo uređenje žalbe i nadležnosti, kao i na druge novine u upravnom sporu prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama u upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14), koje su stupile na snagu 30. prosinca 2014. Kao prilog tim zanimljivim temama u priručniku donosimo i redakcijski pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) za lakše služenje tim Zakonom nakon oko dvadeset izmjena i dopuna tog propisa.

UREDNIŠTVO

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Ljubica Javor; Damir Kontrec mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Desa Sarvan dipl. iur., savjetnica za pravne poslove Istarske županije; dr. sc. Frane Staničić, Katedra za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuNovo za September

Strategija sukoba
Strategija sukoba
282,45 kn  112,98 kn
Popust: 60%
Mehanika I.
Mehanika I.
183,75 kn
Atlas globalizacije
Atlas globalizacije
252,00 kn  100,80 kn
Popust: 60%
Je li kapitalizam moralan?
Je li kapitalizam moralan?
199,50 kn  79,80 kn
Popust: 60%
Povratak u kapitalizam
Povratak u kapitalizam
199,50 kn  79,80 kn
Popust: 60%
Bogatstvo i siromaštvo naroda
Bogatstvo i siromaštvo naroda
336,00 kn  134,40 kn
Popust: 60%
Euro: Europska monetarna unija i Hrvatska
Euro: Europska monetarna unija i Hrvatska
204,75 kn  81,90 kn
Popust: 60%