=> 0
Naučite Bootstrap 4, drugo izdanje - Benjamin Jakobus, Jason Marah

Naučite Bootstrap 4, drugo izdanje - Benjamin Jakobus, Jason Marah

190,00 kn

autor: Benjamin Jakobus, Jason Marah
broj stranica: 354
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: meki uvez
jezik: srpski, latinica

Gradite prilagodljive, dinamičke i mobile-first aplikacije na Vebu pomoću Bootstrapa 4

Šta ćete naučiti:

da kreirate profesionalni veb sajt zasnovan na Bootstrapu, "od nule", bez upotrebe nezavisnih šablona

da iskoristite Bootstrapov moćan sistem rasporeda elemenata

da stilizujete različite tipove sadržaja i naučite kako da izgradite rasporede stranice "od nule" primenom moćnih alatki Bootstrapa 4

da iskoristite Bootstrapov obrazac pomagač i kontekstualne klase

da obogatite iskustvo korisnika vašeg veb sajta upotrebom zaglavlja i podnožja stranice

da poboljšate veb stranice pomoću Bootstrap jQuery dodatnih modula i da kreirate sopstvene Bootstrap dodatne module

da naučite koje pomoćne klase obezbeđuje Bootstrap, kako su one implementirane i koji je najbolji način za njihovu upotrebu

da kreirate naprednije veb interfejse iskorišćavanjem moći komponenata accordion, dropdown i list group

da ovladate umetanjem Bootstrapa u AngularJS ili React aplikacije i upotrebom Bootstrap komponenata kao AngularJS direktiva

Opis knjige
Bootstrap 4 je besplatan CSS i JavaScript radni okvir koji omogućava programerima da brzo izgrade prilagodljive veb interfejse. Ova knjiga će vam pomoći da upotrebite i prilagodite Bootstrap za kreiranje privlačnih veb sajtova koji odgovaraju vašim potrebama.

Kreiraćete prilagođeni Bootstrap veb sajt korišćenjem različitih pristupa za prilagođavanje radnog okvira. Koristićete ključne funkcije Bootstrapa i brzo ćete otkriti različite načine na koje Bootstrap može da vam pomogne da kreirate veb interfejse. Osim toga, opisaćemo osnovne funkcije, kao što su sistem rasporeda elemenata, globalni stilovi, pomoćne klase i prilagodljivi pomoćni programi. Kada savladate ove funkcije, otkrićete kako da strukturirate rasporede stranice, upotrebite različite navigacione komponente Bootstrapa i obrasce i stilizujete različite tipove sadržaja.

Takođe ćete pregledati anatomiju Bootstrap dodatnog modula, kreiraćete sopstvene prilagođene komponente i proširićete Bootstrap korišćenjem jQuery biblioteke. Pojasnićemo vam koje pomoćne klase obezbeđuje Bootstrap 4 i kako možete da ih upotrebite efikasno da biste ubrzali razvoj veb sajta.

Na kraju ćete otkriti kako da optimizujete veb sajt i da ga integrišete sa nezavisnim radnim okvirima.

Do kraja ove knjige ćete steći kompletno potrebno znanje o prednostima i manama radnog okvira i moći ćete da kreirate prilagodljive i optimizovane veb interfejse.

Autori
Benjamin Jakobus

Benjamin Jakobus diplomirao je računarske nauke na University College Corku i magistrirao je napredno računarstvo na londonskom Imperial Collegeu. Kao softverski inženjer, radio je na raznim veb razvojnim projektima širom Evrope i Brazila.

Jason Marah

Jason Marah je VP inženjerstva u Teckrou. Diplomirao je računatske nauke na University College Corku. Radio je kao softverski inženjer specijalizovan za JavaScript na različitim projektima širom Evrope.

Tabela sadržaja
Poglavlje 1: Pokretanje Bootstrapa

Poglavlje 2: Kreiranje iskaza stila

Poglavlje 3: Izgradnja rasporeda

Poglavlje 4: O navigaciji, podnožjima stranice, upozorenjima i sadržaju

Poglavlje 5: Ubrzavanje razvoja pomoću nezavisnih dodatnih modula

Poglavlje 6: Prilagođavanje dodatnih modula

Poglavlje 7: Napredni nazavisni dodatni moduli

Poglavlje 8: Pomoćni programi

Poglavlje 9: List Groups i Accordions komponente

Poglavlje 10: Optimizovanje veb sajta

Poglavlje 11: Integrisanje sa AngularJS-om i Reactom