=> 0
Lobiranje u savremenim uslovima - grupa autora

Lobiranje u savremenim uslovima - grupa autora

194,25 kn

  autor: Dr. sc. Kostadin Pušara, akademik; Dr.sc. Jasmin Jaganjac; Dr. sc. Željko Kovačević.
broj stranica: 279 
godina izdanja: 2017. 
vrsta uveza: Tvrdi uvez 
dimenzije knjige širina i visina: 21cm x 29.5cm
jezik: bosanski, latinica

Recenzije:

1. Dr. sc. Vladimir Rosić,
redovni profesor u trajnom zvanju i znanstveni savjetnik društvenih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

"Tematika knjige je značajna ne samo s lobističkog nego i društvenog aspekta jer se zalaže za poboljšanje međusobnog komuniciranja, povezivanja i razvoja uopće, a lobiranje kao metoda, alat i tehnika neposrednog i posrednog djelovanja ima u tom procesu izuzetnu važnost-putem stručnog, tehničkog, pravnog i diplomatskog fuzijskog lobiranja. Po mom mišljenju ovaj tekst ima stručno i znanstveno utemeljenje i neupitno će doprinjeti razvoju i pravilnijeg sagledavanja uloge lobiranja u životu ljudi uopće, odnosno vjerujem u etičnost i pravnu regulativu lobiranja" Rijeka, 01.04.2017. godine.

2. Dr. sc. Azra Hadžiahmetović,
redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

"U tehničkom smislu, knjiga je pisana jasnim i razumljivim stilom što je čini pristupačnom širokom spektru čitalaca. Ovako koncipirana knjiga "Lobiranje u savremenim uslovima" predstavlja korisnu publikaciju ne samo u svrhu boljeg razumijevanja ove problematike nego i njene praktične primjene. Cijenimo da je uspjela namjera autora da ovo bude svojevrsni priručnik šire upotrebe, vodič u boljem razumijevanju lobiranja i kao metoda i kao korisnog nezaobilaznog alata u dinamiziranju procesa integracije EU. U tom smislu je i preporučamo za objavljivanje" Sarajevo, 12.05.2017. godine.

3. Dr. sc. Mirko Pejanović,
profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, dopisni član ANUBiH.

"U ovoj knjizi nudi se putokaz za svakog čitaoca, lobistu ili studenta koji žele spoznati istinsko lobiranje, te koje metode i tehnike lobiranja mogu biti upotrebljene. Knjiga "Lobiranje u savremenim uslovima" donosi naučnu i stručnu elaboraciju svih važnih aspekata lobiranja i može korisno poslužiti sticanju znanja za uspostavljanje lobiranja u procesu odlučivanja u institucijama Bosne i Hercegovine i institucijama Evropske unije." Sarajevo, 17.03.2017. godine.

4. Dr. sc. Edin Rizvanović,
redovni profesor Pravnog fakulteta, Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar.

"Čvrsto vladanje metodološkim aparatom i relevantnim institutima, omogućili su autorima da uspješno izlože za svako tranzicijsko društvo veoma aktuelnu materiju. Autori ovog djela to čine na jasan, koncizan i sistematski način, što ovom radu kontribuira karakter autentičnog. Slijedeći osnovne naučne postulate, autori su uspjeli u nakani da čitaocima ponude validnu teorijsku podlogu značaja što ga lobiranje danas ima u generalnoj ravni. To ujedno znači da će ovo djelo svojim aktuelnim sadržajem privući i zaintrigirati širu ciljnu grupu, omogućiti širenje znanja iz ove značajne oblasti, te otvoriti proces njenog institucionalizma." Mostar, 27.02.2017. godine.

5. Dr. sc. Zdenko Klepić,
redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

"Sumirajući sve navedeno, more se konstatirati da su autori u ovoj knjizi obradili problematiku koja je ne samo znanstveno relevantna već i društveno potrebna posebno u našim uvjetima kada je literatura iz tog područja na našim jezicima još uvijek nedostatna u obliku u kome je prihvatljiva i razumljiva za sve one koji imaju potrebu za jasnim i konciznim, ali ipak sveobuhvatnim materijalom iz ove oblasti. U tom smislu društvena opravdanost tiskanja ove knjige nameće se sama od sebe". Mostar, 01.03.2017. godine.

6. Dr. sc. Marjan Tanushevski,
profesor BAS Instituta u Bitoli, Makedonija.

"Lobiranje je globaljna praksa, koja etičkim pristupom dobija dopunsku vrijednost, rješava probleme u zajednici (biznis, građanska, međunarodna...) i postaje respektabilan faktor utemeljen na akademskoj podlozi. Ustvari, akademska zajednica, kao što to navode autori, ima obaveze da svoj doprinos ka pravilnom izučavanju i primjeni lobiranja u praksi, s posebnim naglaskom na poslovno lobiranje. S velikim zadovoljstvom preporučujem da se ova knjiga štampa, jer važnost ove knjige nije od lokalnog, već od međunarodnog značaja."
 Bitola, 01.03.2017. godine.


  • Model: 1