=> 0
Java JDK 7: kompletan priručnik - Herber Schildt

Java JDK 7: kompletan priručnik - Herber Schildt

357,00 kn  321,30 kn
Popust: 10%

Autor: Herber Schildt
godina izdanja: 2012
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 16,2 x 23,5 cm
jezik: srpski


Autor bestselera u oblasti programiranja, Herbert Schildt, objašnjava sve što vam treba da biste razvijali, prevodili i izvršavali Java programe i otklanjali pogreške iz njih. Ažurirana i prilagođena verziji JavaPlatform, Standard Edition 7 (Java SE 7), ova obimna knjiga obrađuje cijeli jezik Java, uključujući i njegovu sintaksu, rezervirane riječi i osnovne principe programiranja. U knjizi ćete naći i informacije o ključnim elementima Java API knjižnice. Objašnjeni su JavaBeans, servleti, apleti i Swing, a primjeri iz stvarnog svijeta ilustriraju praktičnu uporabu Jave. Pored toga, detaljno opisane i mogućnosti koje uvodi novo izdanje Java SE 7, poput naredba try-with-resources, upotreba znakovnih vrijednosti u naredbi switch, automatsko utvrđivanje tipa pomoću operatora romb, NIO.2 i Fork / Join Framework.

Sadržaj
Predgovor
Poglavlje 1: Povijest i evolucija Jave
Poglavlje 2: Pregled jezika Java
Poglavlje 3: Tipovi podataka, varijable i nizovi
Poglavlje 4: Operatori
Poglavlje 5: Upravljačke naredbe
Poglavlje 6: Uvod u klase
Poglavlje 7: Bliže upoznavanje s metodama i klasama
Poglavlje 8: Nasljeđivanje
Poglavlje 9: Paketi i interfejsi
Poglavlje 10: Obrada izuzetaka
Poglavlje 11: Višenitno programiranje
Poglavlje 12: Nabrojani tipovi, automatsko pakiranje i anotacije (metapodaci)
Poglavlje 13: Ulazno-izlazne operacije, apleti i druge teme
Poglavlje 14: Generički tipovi
Poglavlje 15: Rukovanje znakovnim nizovima
Poglavlje 16: Paket java.lang
Poglavlje 17: Paket java.util, prvi dio: Javine zbirke
Poglavlje 18: Paket java.util, drugi dio: ostale Javine alate
Poglavlje 19: Ulazno-izlazne operacije: paket java.io
Poglavlje 20: SRO Framework
Poglavlje 21: Umrežavanje
Poglavlje 22: Klasa Applet
Poglavlje 23: Obrada događaja
Poglavlje 24: Upoznajte AWT: rad s prozorima, grafičkim objektima i tekstom
Poglavlje 25: AWT kontrolni objekti, raspoređivač i izbornici
Poglavlje 26: Slike
Poglavlje 27: Alati za paralelan rad
Poglavlje 28: Regularni izrazi i drugi paketi
Poglavlje 29: Zrna Jave
Poglavlje 30: Upoznajmo Swing
Poglavlje 31: Istraživanje Swinga
Poglavlje 32: Servleti
Poglavlje 33: Financijski apleti i servleti
Poglavlje 34: Pravljenje Java programa za preuzimanje sadržaja s interneta
Dodatak: Upotreba dokumentacionih komentara u Javi
Popis termina korištenih u knjizi
IndeksNovo za November