=> 0
Interna revizija - Boris Tušek

Interna revizija - Boris Tušek

400,00 kn

autor: prof. dr. sc. Boris Tušek
broj stranica: 287
godina izdanja: 2017.
vrsta uveza: 
jezik: hrvatski

Opis proizvoda:

AKTUALNO I PRAKTIČNO


TEB-ov priručnik za interne revizore

-organizacijski i metodološki aspekti

-    obuhvaćene su nove Provedbene smjernice za internu reviziju na snazi od 1.1.2017.
-    pristup i pravni okvir, te Međunarodni okvir profesionalnog djelovanja
-    organizacija interne revizije
-    planiranje, kritičko ispitivanje i ocjena poslovanja
-    revizijski testovi i dokumentacija
-    izvješćivanje o rezultatima ispitivanja i praćenje poboljšanja


Sadržaj
1. UVOD U INTERNU REVIZIJU 11
1.1. Korporativno upravljanje i interna revizija 11
1.2. Interna revizija i kontrola kao dio sustava internog nadzora 17
1.3. Interna revizija kao podrška procesu upravljanja rizicima 22
1.4. Djelokrug rada interne revizije 27
1.5. Angažmani s izražavanjem uvjerenja, savjetodavni angažmani i
angažmani uvida 30
1.6. Pravni okvir interne revizije u Republici Hrvatskoj 35
1.6.1. Pravni okvir interne revizije u javnom sektoru 35
1.6.2. Pravni okvir interne revizije u bankama 45
1.6.3. Pravni okvir interne revizije u financijskom nebankarskom
sektoru 52
2. MEĐUNARODNI OKVIR PROFESIONALNOG DJELOVANJA
 – OKVIR ZA UČINKOVITOST INTERNE REVIZIJE 71
2.1. Uloga i značaj Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja 71
2.2. Povijesni razvoj pravila i smjernica u profesiji interne revizije 72
2.3. Koncepcija i struktura dosadašnjeg Međunarodnog okvira
profesionalnog djelovanja 74
2.4. Koncepcija i struktura novog Međunarodnog okvira profesionalnog
djelovanja – Okvir za učinkovitost interne revizije 75
2.4.1. Obvezujuće smjernice Međunarodnog okvira
profesionalnog djelovanja 77
2.4.2. Preporučene smjernice Međunarodnog okvira
profesionalnog djelovanja 91
3. ORGANIZACIJSKI ASPEKTI FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE 113
3.1. Povelja o internoj reviziji 113
3.2. Organizacijski status funkcije interne revizije 117
Sadržaj
3.3. Interna organizacija funkcije interne revizije 120
3.4. Organizacijska neovisnost funkcije interne revizije 125
3.5. Individualna objektivnost internog revizora 128
3.6. Upravljanje resursima funkcije interne revizije 131
3.7. Politike i postupci funkcije interne revizije 134
3.8. Suradnja funkcije interne revizije s revizijskim odborom, eksternom
revizijom i drugim pružateljima uvjerenja 136
3.8.1. Odnos između funkcije interne revizije i revizijskog odbora 136
3.8.2. Odnos između interne revizije, eksterne revizije i ostalih
pružatelja uvjerenja 150
3.9. Vrednovanje funkcije interne revizije 166
4. METODOLOŠKI ASPEKTI INTERNE REVIZIJE 177
4.1. Faze procesa interne revizije 177
4.2. Planiranje interne revizije 178
4.2.1. Proces planiranja interne revizije 178
4.2.2. Koncepcijski okvir planiranja interne revizije 185
4.2.3. Planovi funkcije interne revizije 189
4.2.4. Planiranje angažmana s izražavanjem uvjerenja
(planiranje na mikro razini) 202
 4.2.5. Razvijanje programa interne revizije 205
4.3. Kritičko ispitivanje i ocjena poslovanja 218
4.3.1. Oblikovanje i kompletiranje revizijskih dokaza 218
4.3.2. Revizijski postupci prikupljanja revizijskih dokaza 222
4.3.3. Metode i tehnike interne revizije 225
4.3.4. Tehnika intervjua u procesu interne revizije 234
4.3.5. Revizijski testovi i formiranje radne dokumentacije
internog revizora 241
4.4. Izvješćivanje o rezultatima angažmana interne revizije 248
4.4.1. Proces izvješćivanja 248
4.4.2. Priopćavanje i distribucija rezultata angažmana prema
Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje
interne revizije 250
4.4.3. Procjena vjerojatnosti i utjecaja opažanja internog revizora 253
4.4.4. Vrste izvješća interne revizije 255
4.4.5. Ciljevi i korisnici izvješća internog revizora 257
4.4.6. Oblik i sadržaj izvješća interne revizije 259
Sadržaj
4.4.7. Neka pravila sastavljanja izvješća interne revizije 270
4.5. Praćenje poboljšanja 271
4.5.1. Praćenje postupanja s rezultatima prema Međunarodnim
standardima za profesionalno obavljanje interne revizije 271
4.5.2. Aktivnosti praćenja postupanja s rezultatima angažmana
interne revizije 274
Literatura 279
Bilješka o autoru 286