=> 0
HSFI - Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i računovodstveni propisi - Jasminka Rakijašić

HSFI - Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i računovodstveni propisi - Jasminka Rakijašić

200,00 kn

autor: Jasminka Rakijašić
broj stranica: 214
godina izdanja: 2017.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

Opis proizvoda:
Priručnik sadrži važeće Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI) , pročišćeni tekst Zakona o računovodstvu te druge računovodstvene propise.

Sadržaj
HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 1
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog
izvještavanja 2
HSFI 1 - Financijski izvještaji 11
HSFI 2 - Konsolidirani financijski izvještaji 16
HSFI 3 - Računovodstvene politike, promjene
računovodstvenih procjena i pogreške 32
HSFI 4 - Događaji nakon datuma bilance 39
HSFI 5 - Dugotrajna nematerijalna imovina 42
HSFI 6 - Dugotrajna materijalna imovina 50
HSFI 7 - Ulaganja u nekretnine 59
HSFI 8 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i
prestanak poslovanja 63
HSFI 9 - Financijska imovina 69
HSFI 10 - Zalihe 76
HSFI 11 - Potraživanja 82
HSFI 12 - Kapital 88
HSFI 13 - Obveze 93
HSFI 14 - Vremenska razgraničenja 97
HSFI 15 - Prihodi 102
HSFI 16 - Rashodi 108
HSFI 17 - Poljoprivreda 113
Pojmovnik 116
RAČUNOVODSTVENI PROPISI 129
• Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 i 120/16) 131
• Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih
izvještaja (Nar. nov., br. 95/16) 169
• Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za
statističke i druge potrebe (Nar. nov., br. 2/17) 185
• Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih
izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere
potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i
godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 1/16 i 93/17) 199
Novo za April

MAKSIMIR
MAKSIMIR
72,45 kn  68,83 kn
Popust: 5%
BAUKUNST IN KROATIEN,ARHITEKTUR UND URBANISMUS
BAUKUNST IN KROATIEN,ARHITEKTUR UND URBANISMUS
103,95 kn  98,70 kn
Popust: 5%
MJERNI INSTRUMENTI U GEODEZIJI
MJERNI INSTRUMENTI U GEODEZIJI
483,00 kn  458,85 kn
Popust: 5%
DINAMIKA KONSTRUKCIJA, diskretni sustavi
DINAMIKA KONSTRUKCIJA, diskretni sustavi
145,95 kn  138,60 kn
Popust: 5%
TEHNIČKA MEHANIKA, kinematika
TEHNIČKA MEHANIKA, kinematika
124,95 kn  118,65 kn
Popust: 5%
CEMENT- CEMENTNI KOMPOZIT I DODACI ZA BETON
CEMENT- CEMENTNI KOMPOZIT I DODACI ZA BETON
171,15 kn  162,59 kn
Popust: 5%
VALOVI I OPTIKA, udžbenik za studente FER-a
VALOVI I OPTIKA, udžbenik za studente FER-a
168,00 kn  159,60 kn
Popust: 5%
LOGIČKO PROJEKTIRANJE DIGITALNIH SUSTAVA
LOGIČKO PROJEKTIRANJE DIGITALNIH SUSTAVA
103,95 kn  98,70 kn
Popust: 5%
OPĆA ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA, 1. dio
OPĆA ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA, 1. dio
144,90 kn  137,66 kn
Popust: 5%
INFORMACIJSKE MREŽE
INFORMACIJSKE MREŽE
52,50 kn  49,88 kn
Popust: 5%
MODELI TELEKOMUNIKACIJSKIH PROCESA
MODELI TELEKOMUNIKACIJSKIH PROCESA
82,95 kn  78,75 kn
Popust: 5%
RADIO-PRIJEMNA TEHNIKA
RADIO-PRIJEMNA TEHNIKA
61,95 kn  58,80 kn
Popust: 5%