=> 0
HSFI - Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i računovodstveni propisi - Jasminka Rakijašić

HSFI - Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i računovodstveni propisi - Jasminka Rakijašić

200,00 kn

autor: Jasminka Rakijašić
broj stranica: 214
godina izdanja: 2017.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

Opis proizvoda:
Priručnik sadrži važeće Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI) , pročišćeni tekst Zakona o računovodstvu te druge računovodstvene propise.

Sadržaj
HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 1
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog
izvještavanja 2
HSFI 1 - Financijski izvještaji 11
HSFI 2 - Konsolidirani financijski izvještaji 16
HSFI 3 - Računovodstvene politike, promjene
računovodstvenih procjena i pogreške 32
HSFI 4 - Događaji nakon datuma bilance 39
HSFI 5 - Dugotrajna nematerijalna imovina 42
HSFI 6 - Dugotrajna materijalna imovina 50
HSFI 7 - Ulaganja u nekretnine 59
HSFI 8 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i
prestanak poslovanja 63
HSFI 9 - Financijska imovina 69
HSFI 10 - Zalihe 76
HSFI 11 - Potraživanja 82
HSFI 12 - Kapital 88
HSFI 13 - Obveze 93
HSFI 14 - Vremenska razgraničenja 97
HSFI 15 - Prihodi 102
HSFI 16 - Rashodi 108
HSFI 17 - Poljoprivreda 113
Pojmovnik 116
RAČUNOVODSTVENI PROPISI 129
• Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 i 120/16) 131
• Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih
izvještaja (Nar. nov., br. 95/16) 169
• Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za
statističke i druge potrebe (Nar. nov., br. 2/17) 185
• Pravilnik o načinu vođenja registra godišnjih financijskih
izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere
potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i
godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 1/16 i 93/17) 199
Novo za February

Auguste Rodin
Auguste Rodin
262,50 kn
Van Gogh
Van Gogh
183,75 kn
Turner
Turner
183,75 kn
Rubens
Rubens
183,75 kn
Rembrandt
Rembrandt
183,75 kn
Monet
Monet
183,75 kn
Michelangelo
Michelangelo
183,75 kn
Hogarth
Hogarth
183,75 kn
Goya
Goya
183,75 kn
David
David
183,75 kn
Dali
Dali
183,75 kn