=> 0
Elizabeta Ivičević Karas: Komentar Zakona o postupku oduzimanja

Elizabeta Ivičević Karas: Komentar Zakona o postupku oduzimanja

189,00 kn

autor: Elizabeta Ivičević Karas
broj stranica: 260
godina izdanja: 2011
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: hrvatski

I. Uvod u materiju oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
II. Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
III. Prilozi
 
1. Konvencije Ujedinjenih naroda
2. Konvencije Vijeća Europe
3. Propisi Republike Hrvatske
 
 
SADRŽAJ

I. Uvod u materiju oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
1. Uvodne napomene
1.1 O donošenju novog Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
1.2. O specifičnoj pravnoj prirodi mjere oduzimanja imovinske koristi
1.3 O osnovnim oblicima oduzimanja imovinske koristi
1.4. O proširenom oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
1.4.1. Uvođenje ograničene mogućnosti proširenog oduzimanja imovinske koristi novelom KZ iz 2006. godine
1.4.2. Redefiniranje i znatno proširenje mogućnosti proširenog oduzimanja imovinske koristi novelom KZ iz 2008. godine
1.4.3. Detaljno normiranje i kazneni karakter mjere proširenog oduzimanja prema Prijedlogu KZ/2011
1.5. O temeljnim značajkama postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom prema ZKP/2008
1.6. O temeljnim značajkama osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom prema odredbama ZUSKOK-a
1.7. O temeljnim značajkama oduzimanja imovinske koristi ostvarene prekršajem prema Prekršajnom zakonu
2. Relevantni međunarodnopravni dokumenti
2.1. Dokumenti Ujedinjenih naroda
2.2. Dokumenti Vijeća Europe
2.3. Pravni dokumenti Europske unije 3. Oduzimanje imovinske koristi u praksi Europskog suda za ljudska prava 3.1. Pravna priroda oduzimanja imovinske koristi 3.2. Pravo na pravični postupak (pretpostavka okrivljenikove nedužnosti i inverzija tereta dokazivanja) 3.3. Oduzimanje imovinske koristi i pravo na zaštitu vlasništva
3.3.1. Primjena privremenih mjera vezano uz konkretan kazneni postupak   
3.3.2. Primjena privremenih mjera neovisno o konkretnom kaznenom postupku
4. Kaznenoporavno i građanskopravno oduzimanje imovinske koristi
4.1. Dva modela oduzimanja imovinske koristi
4.2. Primjer dvojnog modela kaznenopravnog i građanskopravnog oduzimanja imovinske koristi u pravu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske
4.3. Primjer modela kaznenopravnog oduzimanja imovinske koristi u njemačkom pravu
 
II. Komentar Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
I. Uvodne odredbe (čl. 1. – 2.)
II. Značenje pojedinih izraza (čl. 3.)
III. Postupanje suda (čl. 4. – 10.)
IV. Osiguranje oduzimanja imovinske koristi (čl. 11. – 17.)
V. Zaštita prava treće osobe (čl. 18.)
VI. Ovrha (čl. 19.)
VII. Postupanje s privremeno oduzetom imovinom i oduzetom imovinom (čl. 20. – 22.)
VIII. Prava oštećenika (čl. 23. – 25.)
IX. Priznanje i ovrha inozemnih odluka (čl. 26. 27.)
X. Posebni slučajevi oduzimanja (čl. 28.)
XI. Ovlasti (čl. 29.)
XII. Prijelazne i završne odredbe (čl. 30. – 35.)
 
III. Prilozi
1.Konvencije Ujedinjenih naroda 1.1.  Međunarodna konvencija o sprječavanju financiranja terorizma - izvod 1.2. Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta - izvod
1.3. Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstancija - izvod
1. 4. Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije - izvod 
2. Konvencije Vijeća Europe
2.1. Konvencija o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom 2.2. Kaznenopravna konvencija o korupciji
3. Propisi Republike Hrvatske
3.1. Kazneni zakon - izvod
3.2. Zakon o kaznenom postupku - izvod
3.3. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - izvod
3.4. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - izvod
3.5. Prekršajni zakon - izvod
3.6. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima - izvod
3.7. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama europske unije - izvod
3.8. Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

Literatura

Stvarno kazalo

Kratice

 

Iz predgovora

Problematika oduzimanja imovinske koristi ostvarene kriminalnim aktivnostima posljednjih je godina u središtu zanimanja suvremene kaznenopravne znanosti i prakse. Organizirani i gospodarski kriminal, koji često poprimaju međunarodne dimenzije, karakterizira upravo stjecanje imovinske koristi znatnih razmjera koje može ozbiljno naštetiti funkcioniranju gospodarskog sustava neke zemlje. Stoga su značajni napori međunarodnih organizacija i nacionalnih pravnih poredaka da uspostave adekvatne pravne okvire koji će omogućiti učinkovito identificiranje, osiguranje oduzimanja i oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi. I hrvatsko zakonodavstvo koje regulira oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom tijekom posljednjih petnaestak godina doživljava učestale i značajne promjene. Najnovija inicijativa rezultirala je Zakonom o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (ZOPOIK), kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 15. prosinca 2010. godine i koji je na snagu stupio već 1. siječnja 2011. godine. ZOPOIK je donio značajne promjene ponajprije u uređenju postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, no neke se promjene odnose i na materijalnopravne aspekte primjene mjere oduzimanja imovinske koristi. Time su otvorena brojna pitanja koja su predmet razmatranja u ovoj knjizi. Trenutno je u postupku pred Hrvatskim saborom i Konačni prijedlog Kaznenog zakona koji predviđa značajne promjene u uređenju oduzimanja imovinske koristi, a koje su također obuhvaćene provedenim istraživanjem.

Knjiga se sastoji od tri dijela. Prvi dio predstavlja uvod u materiju oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, te sadrži pregled važećega hrvatskog zakonodavstva koje uređuje materiju oduzimanja imovinske koristi, uz razradu temeljnih materijalnopravnih i procesnopravnih pitanja vezanih uz obrađivanu problematiku. Slijedi prikaz relevantnih međunarodnopravnih dokumenata donesenih u okviru Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe, te pravnih dokumenata Europske unije. Budući da primjena privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, odnosno oduzimanje imovinske koristi predstavlja značajne posege u temeljna ljudska prava osoba koje te mjere pogađaju, nerijetko prije donošenja pa i neovisno o osuđujućoj presudi za određeno kazneno djelo, u knjizi je posebno obrađena judikatura Europskog suda za ljudska prava koja je postavila određene pravne standarde zaštite temeljnih ljudskih prava, iznimno važne i za hrvatski pravni poredak. Na kraju prvog dijela knjiga sadrži poredbenopravni prikaz modela kaznenopravnog i građanskopravnog oduzimanja imovinske koristi. Drugi dio knjige sadrži komentar ZOPOIK-a, pojedinih zakonskih članaka i stavaka, pri čemu je razmatranje određenih pitanja popraćeno analizom dosadašnje sudske prakse. Treći dio knjige sadrži zbirku priloga, izabranih međunarodnih i unutarnjih pravnih izvora koji uređuju materijalnopravne i procesnopravne aspekte oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, te posebice međunarodnopravnu suradnju. Knjiga je upotpunjena popisom korištene literature i stvarnim kazalom.