=> 0
Elektronika - Naučite osnove elektronike - Radojle Radetić

Elektronika - Naučite osnove elektronike - Radojle Radetić

130,00 kn

autor: Radojle Radetić
broj stranica: 188
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: meki uvez
jezik: srpski, latinica

Knjiga je namenjena upoznavanju čitalaca sa elementarnim pojmovima savremene elektronike. Pisana je tako da približno prati i srednjoškolski program, ali nije udžbenik. Pošto se ne radi o udžbeniku autor je imao slobodu da pojedinim temama pristupi na drugi način i da ih obradi prema svom osećaju za teoriju i praksu elektronike. Knjiga se sastoji od 11 teorijskih poglavlja, i dodataka. 
U teorijakim poglavljima materija je podeljena po oblastima koje predstavljaju zaokružene logičke celine, počev od fizičkih osnova, do konkretnih primena pojedinih elektronskih komponenata. Prikazana je osnovna teorija poluprovodnika, P-N spoja i komponenata zasnovanih na njima kao što su: diode, (ispravljačke, Cenerove, Šotkojeve, varikap, …), tranzistori (bipolarni i sa efektom polja), tiristori, trijaci, dijaci, optoelektronske komponente, itd. Pored upoznavanja sa principima rada, prikazani su primeri njihove primene kao i osnovni elementi proračuna elektronskih kola sa njima. Posebno i detaljno su analilizirani pojačavači i oscilatori.
U dodatku je obrađena osnovna problematika praktične elektronike, počev od projektovanja štampanih kola, njihove amaterske izrade, bušenja i lemljenja.

Detaljan opis
Uvod

Elektronika, njen nastanak i razvoj

Struktura atoma i provođenje struje


Kristalna struktura poluprovodnika

Poluprovodnici P i N tipa

Provođenje struje u poluprovodniku

Dobijanje kristala poluprovodnika

Diode – princip rada, vrste i primena

Bipolarni tranzistori

Pojačavači sa bipolarnim tranzistorima

Tranzistori sa efektom polja – FET

Pojačavači sa FET-ovima

Višestepeni pojačavači

Oscilatori

Tranzistor kao prekidač

Tiristor, trijak, dijak

Optoelektronika

Dodatak 

 
O autoru
Radojle Radetić diplomirao je na elektro odseku – smer energetika, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1981. godine. Magistrirao na ETF u Beograu iz oblasti energetske elektronike a doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja. Trenutno radi u Elektromreži Srbije – Pogon prenosa Bor. Za svoj rad dobio je značajna društvena priznanja. Objavio je preko 60 naučnih i stručnih radova iz energetske elektronike i električnih merenja, kao i veliki broj članaka za popularizaciju nauke i tehnike.