=> 0
Elektroinstalaterski radovi - Predmer radova sa cenama - Nenad Mladenović

Elektroinstalaterski radovi - Predmer radova sa cenama - Nenad Mladenović

168,00 kn

autor: Nenad Mladenović
broj stranica: 180
godina izdanja: 2012.
vrsta uveza: meki
dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm
jezik: srpaski

Ovaj priručnik je namenjen projektantima, inženjerima, investitorima, izvođačima radova, kao i svima ostalima koji su na bilo koji način povezani sa elektroinstalacijama u građevinarstvu.

U knjizi se nalaze opisi radova sa cenama izvođenja tih radova. Opisi su detaljni a dobijene cene su usklađene sa građevinskim normativima i cenama materijala na tržištu Srbije, a prikazane su u eurima

Priručnik sadrži 55 kategorija radova i obuhvaćena je jaka i slaba struja i kao takav predstavlja najobimniji priručnik ove vrste na našim prostorima.

Cene koje se nalaze u priručniku su projektantske cene. Da bi dobili izvođačke cene potrebno je cene iz priručnika umanjiti za 10 - 30 %, zavisno od pozicije, vaših uslova rada, kao i od svega što može uticati da cena bude niža ili viša.


Izvod iz sadržaja:

    Isporuka i polaganje plastičnih instalacionih cevi
    Isporuka i polaganje metalnih instalacionih cevi
    Isporuka i polaganje fleksibilnih i krutih instalacionih cevi
    Isporuka i polaganje kablovica
    Isporuka i uvlačenje provodnika sličnih tipu P
    Isporuka i uvlačenje provodnika sličnih tipu PP ili kablova sličnih tipu PP00
    Isporuka i uvlačenje kablova sličnih tipu PP00
    Isporuka i uvlačenje signalnih kablova sličnih tipu PP00
    Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu PP/R
    Isporuka i polaganje kablova sličnih tipu PP00
    Isporuka i polaganje signalnih kablova
    Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu PP
    Isporuka i polaganje energetskih kablova
    Isporuka i polaganje energetskih kablova nazivnog napona 1 kV
    Isporuka materijala i uvlačenje telefonskih providnika izolovanih termoplastičnim masama
    Isporuka materijala i uvlačenje telefonskih kablova
    Isporuka materijala i polaganje telefonskih instalacionih kablova
    Isporuka materijala i polaganje telefonskih kablova sa metalnim plaštom
    Isporuka materijala i izrada suvih završeteka energetskih kablova
    Isporuka materijala i izrada nastavka - spojnica
    Povezivanje elemenata elektromotornog pogona i puštanje u rad termotehničkih i hidro instalacija
    Povezivanje elemenata automatike elektromotornog pogona i puštanje u rad termoteh. i hidro instalacija
    Povezivanje elektromotora
    Isporuka i postavljanje razvodnih ormana
    Isporuka i postavljanje kablovskih priključnih uvodnih ormana
    Isporuka i postavljanje razvodnih tabli za stanove
    Isporuka i postavljanje instalacionog pribora i opreme
    Isporuka i postavljanje u razvodne table
    Isporuka i postavljanje fluoroescentnih svetiljki
    Isporuka i postavljanje stubova, svetiljki i pribora
    Isporuka materijala i postavljanje nosača kablova - regala i pribora
    Isporuka materijala i izrada regala kombinacijom ugaonog i pljosnatog gvožđa
    Isporuka i postavljanje, zidnih elektroinstalacionih kanala sa priborom
    Isporuka materijala i postavljanje elemenata podne električne instalacije i pribora
    Isporuka i postavljanje kanalnih vodova za osvetljenje ili male potrošače
    Energetska postrojenja - sabirnice
    Gromobranske instalacija i uzemljenje
    Isporuka materijala i polaganje optičkih kablova
    Isporuka i postavljanje telefonskih ormana
    Isporuka i postavljanje telefonskih kablovskih razdelnika
    Isporuka materijala i izrada završnih glava telefonskih kablova
    Isporuka materijala i izrada telefonskih spojnica za telefonske kablove
    Isporuka materijala, montaža i povezivanje priključnih i rastavnih telefonskih regleta
    Isporuka materijala i izrada spojeva provodnika - parica slabe struje
    Isporuka i postavljanje opreme i pribora sistema signalizacije požara
    Isporuka i postavljanje opreme i pribora sistema signalizacije provale
    Isporuka materijala i postavljanje zajedničkih antenskih uređaja
    Isporuka i postavljanje razglasnih uređaja, zvučnika
    Isporuka i postavljanje interfonskih uređaja i pribora
    Prateći građevinski i kopački radovi
    Prateći građevinski i zanatski radovi
    Pomoćni građevinski radovi mašinsko bušenje rupa
    Prateći bravarski radovi
    Isporuka materijala i izrada spojnica za signalne kablove
    Ostali elektroinstalaterski radovi