=> 0

Novo za October - Ekonomija i poslovanje

Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Dileme donositelja poslovnih odluka
Dileme donositelja poslovnih odluka
103,95 kn  98,75 kn
Popust: 5%
Revizija
Revizija
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Međunarodni menadžment
Međunarodni menadžment
240,45 kn  157,50 kn
Popust: 34%
Međunarodna ekonomija
Međunarodna ekonomija
406,35 kn  386,03 kn
Popust: 5%
Tajne tržišta kapitala
Tajne tržišta kapitala
420,00 kn  399,00 kn
Popust: 5%
Korporativno upravljanje - Darko Tipurić
Korporativno upravljanje - Darko Tipurić
619,50 kn  588,53 kn
Popust: 5%
Osnove menadžmenta
Osnove menadžmenta
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Projektiranje procesa i strukture organizacije
Projektiranje procesa i strukture organizacije
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Poduzetništvo
Poduzetništvo
199,50 kn  189,53 kn
Popust: 5%
Metodika projektiranja organizacije
Metodika projektiranja organizacije
240,45 kn  228,43 kn
Popust: 5%
Poduzetništvo u ekonomiji znanja
Poduzetništvo u ekonomiji znanja
199,50 kn  189,53 kn
Popust: 5%
Nadzorni odbor i korporativno upravljanje
Nadzorni odbor i korporativno upravljanje
406,35 kn  386,03 kn
Popust: 5%

Izdvojeno za mjesec October

Džepni mentor - Kako održati sastanak
Džepni mentor - Kako održati sastanak
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%
Džepni mentor - Pregovaranje
Džepni mentor - Pregovaranje
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%
Džepni mentor - Procjena radnog učinka
Džepni mentor - Procjena radnog učinka
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%
Džepni mentor - Pružanje povratnih informacija
Džepni mentor - Pružanje povratnih informacija
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%
Džepni mentor - Upoznajte financije
Džepni mentor - Upoznajte financije
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%
Džepni mentor - Upravljanje konfliktima
Džepni mentor - Upravljanje konfliktima
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%
Džepni mentor - Upravljanje kriznim situacijama
Džepni mentor - Upravljanje kriznim situacijama
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%
Džepni mentor - Upravljanje stresom
Džepni mentor - Upravljanje stresom
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%
Džepni mentor - Vještina ubjeđivanja
Džepni mentor - Vještina ubjeđivanja
103,95 kn  93,45 kn
Popust: 10%