=> 0
Ekonomija i politika proizvodnje električne energije

Ekonomija i politika proizvodnje električne energije

418,95 kn

autor: Alfredo Višković, Luigi De Paoli
stranica: 280
godina izdanja:
vrsta uveza: tvrdi
dimenzija (širina i visina): 
jezik: hrvatski

Prvi niz sporazuma s ciljem zaštite okoliša parafiran je na Konferenciji u Rio de Janeiru 1992., odakle potječu i Plan 21 i III. Konferencija stranaka (COP3). Prvi obvezujući međunarodni protokol o smanjenju emisije plinova koji uzrokuju efekt staklenika je Protokol iz Kyota, koji je predstavljen u ovoj knjizi.

Nastala upravo kao pokušaj da se dadu argumenti za odgovore na pitanja koja se postavljaju zbog dvosmislenog statusa obnovljivih izvora energije, knjiga analizira i daje smjernice ponašanja u energetskom sektoru. Stoga je potrebna i korisna svim stručnjacima koji dotiču problematiku trendova liberalizacije i privatizacije elektroenergetskog sektora u okvirima direktiva i politike Europske Unije. Sasvim je sigurno korisna studentima i postdiplomantima budući da te tematike gotovo da i nema u literaturi na hrvatskom tržištu.Novo za February

Dezinfekcija
Dezinfekcija
136,50 kn  129,68 kn
Popust: 5%
Higijena i bioekologija u peradarstvu
Higijena i bioekologija u peradarstvu
210,00 kn  199,50 kn
Popust: 5%
Rasplođivanje krava i junica
Rasplođivanje krava i junica
210,00 kn  199,50 kn
Popust: 5%
Rasplođivanje konja
Rasplođivanje konja
210,00 kn  199,50 kn
Popust: 5%
Rasplođivanje ovaca i koza
Rasplođivanje ovaca i koza
252,00 kn  239,40 kn
Popust: 5%
Sudsko veterinarstvo
Sudsko veterinarstvo
346,50 kn  329,18 kn
Popust: 5%
Veterinarska andrologija
Veterinarska andrologija
210,00 kn  199,50 kn
Popust: 5%