=> 0
BRAČNA STEČEVINA I DRUGI IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA U SUDSKOJ PRAKSI - Tomislav Aralica

BRAČNA STEČEVINA I DRUGI IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA U SUDSKOJ PRAKSI - Tomislav Aralica

190,00 kn

autor: Tomislav Aralica dipl. iur., sudac Županijskog suda u Zagrebu
broj stranica: 176
godina izdanja: 2017.
vrsta uveza: meki
jezik: hrvatski

- imovinski odnosi izvanbračnih drugova i životnih partnera
- zakonski tekstovi i bogata sudska praksa

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

PREDGOVOR
Iako sam bio svjestan važnosti bračne stečevine u sudskoj praksi, ipak nisam očekivao treće izdanje ove knjige. Kao pravnom piscu i praktičaru, zadovoljstvo mi je što su prva dva izdanja rasprodana, pogotovo jer mi se čini da je ova knjiga pridonijela ujednačavanju sudske prakse i jasnijem shvaćanju pravne javnosti o problemima koji se javljaju u toj vrsti sporova. U međuvremenu prikupio sam i analizirao mnogo novih primjera iz naše aktualne sudske prakse pa sam odlučio ovo, treće izdanje znatnije obogatiti tim primjerima, svrstanim prema temama koje je iznjedrila sudska praksa, te naša aktualna zakonodavna rješenja.

Neočekivano, iako su prognoze za njega bile loše, zadnji Obiteljski zakon, stjecajem okolnosti, doživio je već skoro dvije godine primjene, premda je izgledno da će ga se uskoro zamijeniti novim Obiteljskim zakonom. Nezahvalno je prognozirati trajanje postojećeg Obiteljskog zakona, jer ono ponajviše ovisi o političkim prilikama. Kako je on još naša pravna stvarnost, iskorišten je kao osnova strukture trećeg izdanja ove knjige, baš kao i u drugom izdanju.

U osnovnom narativnom tekstu nisam imao potrebe unijeti neke značajnije izmjene, ali zato sam nastojao primjere iz sudske prakse obogatiti varijacijama koje su iznjedrile životne situacije.

U Zagrebu, 30. rujna 2017.     

Autor: Tomislav Aralica dipl. iur., sudac Županijskog suda u Zagrebu


SADRŽAJ
PREDGOVOR TREĆEM IZMIJENJENOM I DOPUNJENOM IZDANJU........ 5
PREDGOVOR DRUGOM IZMIJENJENOM I DOPUNJENOM IZDANJU...... 6
PREDGOVOR PRVOM IZDANJU............................................................................... 7
I. O BRAČNOJ STEČEVINI I DRUGIM IMOVINSKIM
ODNOSIMA BRAČNIH I IZVANBRAČNIH DRUGOVA TE
životnih PARTNERA
1. POVIJEST ZAKONSKE REGULATIVE IMOVINSKIH
ODNOSA BRAČNIH DRUGOVA NA PODRUČJU REPUBLIKE
HRVATSKE ............................................................................................................19
2. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA .........................................22
2.1. SUSTAV BRAČNE STEČEVINE ...............................................................22
2.2. Vlastita imovina ................................................................................23
2.3. PROBLEM DVAJU PRAVNIH REŽIMA..................................................24
2.4. RAZLIKA U PLAĆI SUPRUŽNIKA..........................................................26
2.5. AUTORSKO PRAVO....................................................................................26
2.6. DOBITAK OD IGARA NA SREĆU...........................................................26
2.7. DAROVI MLADENCIMA I DAROVI RODITELJA BRAČNIM
DRUGOVIMA................................................................................................27
2.8. KAD JE SAMO JEDAN SUPRUŽNIK UKNJIŽEN U
ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA KAO SAMOVLASNIK NA
NEKRETNINI KOJA JE BRAČNA STEČEVINA ...................................27
2.9. IMOVINA STEČENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM
UZDRŽAVANJU............................................................................................27
2.10. DOPRINOS ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 28
2.11. STANARSKO PRAVO I BRAČNA STEČEVINA...................................28
2.12. BUDUĆA ZARADA......................................................................................30
12
SADRŽAJ
2.13. OTPREMNINE, ODŠTETE I NAKNADE KOJE JE JEDAN
BRAČNI DRUG DOBIO OD POSLODAVCA........................................31
2.14. OPOZIV DAROVANJA IZMEĐU BRAČNIH DRUGOVA.................31
2.15. BRAČNA STEČEVINA I TRGOVAČKO DRUŠTVO...........................31
2.16. POSLOVI REDOVITE I IZVANREDNE UPRAVE ...............................33
2.17. SUKOB DVAJU NAČELA: POVJERENJA U ZEMLJIŠNE
KNJIGE I BRAČNE STEČEVINE...............................................................34
2.18. NAČELO POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE I PRISILNO
ZALOŽNO PRAVO......................................................................................39
2.19. BRAČNI UGOVOR.......................................................................................42
2.20. UGOVOR O PODJELI BRAČNE STEČEVINE ......................................42
2.21. SUDSKO UTVRĐENJE OPSEGA BRAČNE STEČEVINE I
VELIČINE SUVLASNIČKIH OMJERA BIVŠIH
SUPRUŽNIKA ...............................................................................................43
2.22. KAD SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UTVRĐENJE
BRAČNE STEČEVINE .................................................................................45
2.23. NEKRETNINA STEČENA U VRIJEME TRAJANJA BRAČNE
ZAJEDNICE....................................................................................................45
2.24. NAGODBA .....................................................................................................48
2.25. ULAGANJA U KUĆU JEDNOGA BRAČNOG DRUGA
NAKON PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE......................................48
2.26. OTUĐENJE ILI PROPAST SPORNE IMOVINE U VRIJEME
VOĐENJA PARNICE....................................................................................49
2.27. OBVEZNO INDIVIDUALIZIRANJE POKRETNINA KOD
TUŽBE RADI UTVRĐENJA BRAČNE STEČEVINE ...........................49
2.28. ZASTARA .......................................................................................................50
2.29. BRAČNA STEČEVINA I STAMBENI KREDIT .....................................50
2.30. OPTEREĆENJE BRAČNE STEČEVINE HIPOTEKOM OD
STRANE JEDNOG BRAČNOG DRUGA ................................................52
2.31. DIOBA BRAČNE STEČEVINE ..................................................................53
2.32. BRAČNA STEČEVINA I OSTAVINSKI POSTUPAK...........................53
2.33. OVRHA NAD BRAČNOM STEČEVINOM ...........................................54
3. IMOVINSKI ODNOSI IZVANBRAČNIH DRUGOVA ...........................54
4. IMOVINSKI ODNOSI životnih PARTNERA ......................................56
5. ZAKLJUČAK .........................................................................................................56
13
SADRŽAJ
II. ZAKONSKI TEKSTOVI
I SUDSKA PRAKSA
1. izvanbračna zajednica ........................................................................61
2. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA .........................................68
2.1. ZAKONSKO UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA
BRAČNIH DRUGOVA.................................................................................68
2.1.1. BUDUĆA ZARADA........................................................................71
2.1.2. BRAČNA STEČEVINA I POSLOVNI UDJELI U
TRGOVAČKOM DRUŠTVU ........................................................72
2.1.3. BRAČNA STEČEVINA KOJA U ZEMLJIŠNIM
KNJIGAMA GLASI SAMO NA JEDNOG
SUPRUŽNIKA..................................................................................77
2.1.4. SUKOB NAČELA BRAČNE STEČEVINE I
POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE .......................................82
2.1.5. KAD ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO BRAČNIH
DRUGOVA POSTAJE SUVLASNIŠTVO
(PREMA ZBPO-u)...........................................................................90
2.1.6. RASPOLAGANJE ZAJEDNIČKOM IMOVINOM,
STEČENOM U BRAKU..................................................................90
2.1.7. IMOVINA STEČENA UGOVOROM O
DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU ODNOSNO
DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU ...............................................95
2.1.8. IMOVINA STEČENA PO POSEBNIM
PRIVILEGIJAMA.............................................................................97
2.1.9. OTPREMNINE, ODŠTETE I NAKNADE KOJE
JE JEDAN BRAČNI DRUG DOBIO OD
POSLODAVCA...............................................................................100
2.1.10. IMOVINA KOJU JE JEDAN BRAČNI/IZVANBRAČNI
DRUG DAROVAO DRUGOM ...................................................101
2.2. UGOVORNO UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA
BRAČNIH DRUGOVA...............................................................................102
2.3. ODGOVORNOST BRAČNIH DRUGOVA ZA OBVEZE
TREĆIM OSOBAMA.................................................................................105
2.3.1. SOLIDARNA ODGOVORNOST BRAČNIH
DRUGOVA ZA REŽIJSKE TROŠKOVE STANA....................108
2.3.2. OSTALO...........................................................................................108
14
SADRŽAJ
3. UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA BRAČNIH DRUGOVA
NAKON PRESTANKA BRAKA ILI BRAČNE ZAJEDNICE ...............109
3.1. UGOVOR O PODJELI BRAČNE STEČEVINE ....................................112
3.2. UGOVOR O PODJELI BRAČNE STEČEVINE I NJEGOVA
PROVEDBA U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI.....................................................115
3.3. PROBLEM DVAJU PRAVNIH REŽIMA BRAČNE STEČEVINE.....115
3.4. UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA BRAČNIH DRUGOVA
U PARNIČNOM POSTUPKU..................................................................117
3.5. KAD SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UTVRĐENJE
BRAČNE STEČEVINE?..............................................................................124
3.6. DIOBA BRAČNE STEČEVINE ................................................................124
3.7. ŠTO KAD JE NEKRETNINA (BRAČNA STEČEVINA)
KUPLJENA KREDITOM?..........................................................................125
3.8. KUĆA STEČENA UDRUŽENIM SREDSTVIMA
VLASTITE IMOVINE I RADOM U VRIJEME
BRAČNE ZAJEDNICE ...............................................................................130
3.9. RAZLIKA U PLAĆI SUPRUŽNIKA........................................................137
3.10. DAROVI MLADENCIMA I DAROVI RODITELJA
BRAČNIM DRUGOVIMA........................................................................137
3.11. SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI S RODBINOM
SUPRUŽNIKA..............................................................................................138
3.12. ULAGANJA U ZAJEDNIČKU KUĆU JEDNOGA
BRAČNOG DRUGA NAKON PRESTANKA BRAČNE
ZAJEDNICE..................................................................................................139
3.13. ULAGANJA JEDNOGA ILI OBA BRAČNA DRUGA U
NEKRETNINU KOJA JE VLASTITA IMOVINA JEDNOGA
BRAČNOG DRUGA...................................................................................140
3.14. ŠTO AKO JE SPORNA IMOVINA OTUĐENA ILI PROPALA
PRIJE ILI U VRIJEME VOĐENJA PARNICE?.......................................144
3.15. STANARSKO PRAVO I BRAČNA STEČEVINA.................................146
3.16. NUŽNOST INDIVIDUALIZIRANJA POKRETNINA
U TUŽBI RADI UTVRĐENJA BRAČNE STEČEVINE
POKRETNINE .............................................................................................153
3.17. BRAČNA STEČEVINA I STRANI DRŽAVLJANIN ...........................153
3.18. ZASTARA .....................................................................................................154
3.19. PREKLUZIJA ZAHTJEVA ZA UTVRĐENJE DA
JE KONFISCIRANA IMOVINA BRAČNA
STEČEVINA .................................................................................................156
15
SADRŽAJ
3.20. BRAČNA STEČEVINA I OSTAVINSKI
POSTUPAK...................................................................................................157
3.21. OVRHA NAD BRAČNOM STEČEVINOM .........................................157
3.22. DOPRINOS ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE .............................................................................................157
3.23. ATRAKCIJA NADLEŽNOSTI..................................................................158
4. IMOVINSKI ODNOSI ŽIVOTNIH PARTNERA ....................................163
III. POPIS LITERATURE, IZVORA SUDSKE PRAKSE
I KRATICA
KORIŠTENA LITERATURA .................................................................................169
Izvori sudske prakse ....................................................................................172
Popis korištenih kratica i pokrata ...............................................173