=> 0


BIOETIČKE TEME

BIOETIČKE TEME


262,50 kn  249,38 kn
Popust: 5%
Biokemija

Biokemija


262,50 kn  249,38 kn
Popust: 5%
Harperova iliustrirana biokemija

Harperova iliustrirana biokemija


525,00 kn  498,75 kn
Popust: 5%
KATALOG DIJAGNOSTIČKIH LABORATORIJSKIH PRETRAGA

KATALOG DIJAGNOSTIČKIH LABORATORIJSKIH PRETRAGA


399,00 kn  379,05 kn
Popust: 5%
Klinička kemija i molekularna dijagnostika

Klinička kemija i molekularna dijagnostika


336,00 kn  319,20 kn
Popust: 5%
Medicinska biokemija

Medicinska biokemija


157,50 kn  149,63 kn
Popust: 5%
MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE PRETRAGE U PULMOLOGIJI

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKE PRETRAGE U PULMOLOGIJI


93,45 kn  88,78 kn
Popust: 5%
Medicinsko-biokemijske smjernice

Medicinsko-biokemijske smjernice


236,25 kn  224,44 kn
Popust: 5%
Štrausova medicinska biokemija

Štrausova medicinska biokemija


735,00 kn  698,25 kn
Popust: 5%