=> 0
Bioarheologija - Demografija, zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih populacija - Mario Šlaus

Bioarheologija - Demografija, zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih populacija - Mario Šlaus

140,00 kn

autor: MARIO ŠLAUS
broj stranica: 256
godina izdanja:
vrsta uveza:
dimenzije knjige širina i visina: 17,5x24,5 cm
jezik: hrvatski

Knjiga ima sedam poglavlja u kojima se opisuje razvoj bioarheologije u svijetu i u nas, navode tafonomijska obilježja naših arheoloških nalazišta, demografske odrednice analiziranih starohrvatskih populacija, učestalost i distribucija trauma te patoloških promjena na zubima i kostima, kao i analiza promjena koje su bile posljedica svakodnevnih aktivnosti i teškoga fizičkog rada. Pisana jednostavno i zabavno, iako utemeljena na autorovu neprijepornome stručnom znanju i iskustvu, nezaobilazno je štivo za studente arheologije, povijesti, antropologije i medicine, za aktivne znanstvenike, ali i za svakog čitatelja kojega zanima s kojim su se izazovima suočavali naši predci i na koji su ih način prevladavali.