=> 0
Arduino i JavaScript za povezivanje na veb - Knight, Indira

Arduino i JavaScript za povezivanje na veb - Knight, Indira

190,00 kn

  autor: Knight, Indira
broj stranica: 393
godina izdanja: 2018
vrsta uveza: meki
jezik: srpski, latinicanaučite da podesite elektronske komponente da komuniciraju sa Vebom
naučite veštine iz oblasti elektronike i programiranja
Ova knjiga obezbeđuje uvod u IoT i omogućava čitaocima da kreiraju prototipove. Kreiraćete fizičke interfejse koji komuniciraju sa Internetom i veb stranicama. Pomoću Arduina i JavaScripta možete da kreirate interaktivne fizičke displeje i povezane uređaje koji šalju podatke na Veb ili ih primaju sa Veba. Upotrebićete procese potrebne za podešavanje elektronskih komponenata, prikupljanje podataka i kreiranje veb stranica koje mogu da komuniciraju sa tim elektronskim komponentama.

Kroz vežbe, projekte i objašnjenja ova knjiga će omogućiti da naučite osnovne veštine iz oblasti programiranja i elektronike koje su potrebne za kreiranje povezanih fizičkih interfejsa i izradu upečatljivih vizuelizacija korišćenjem velikog broja JavaScript biblioteka.

Do kraja knjige ćete razviti potpuno radne interaktivne prototipove koji mogu da šalju podatke na fizički interfejs i primaju podatke sa njega. Najvažnije je da ćete iz knjige „Povezivanje Arduina na Veb“ naučiti kako da kreirate povezane fizičke interfejse i da „uvedete“ Veb u vaše projekte iz elektronike.

U ovoj knjizi ćete naučiti:

da izradite komandnu tablu interneta stvari (Internet of Things), koja će biti usklađena sa elektronikom koja je postavljena na Arduinu
da koristite komponente za interakciju sa 3D prikazima na Internetu
da kreirate veb stranice pomoću HTML-a i CSS-a
da podesite Node.js server
da koristite API-je WebSocket da biste obradili podatke uživo
da komunicirate sa skalabilnom vektorskom grafikom
Za koga je ova knjiga?

Ova knjiga je namenjena tehnolozima, programerima i entuzijastima koji žele da prošire svoje veštine, da izrade fizičke prototipove sa povezanim uređajima i da započnu korišćenje IoT-a. Takođe je za one koje zanima povezivanje fizičkih uređaja i Veba.

O autoru

Indira je uspešni programer i dizajner pokretne grafike, a ekspert je i za računarsko programiranje i broadcast grafiku. U poslednjih šest godina se fokusirala na razvoj veb stranica i vizuelizaciju podataka. Trenutno je zaposlena u kompaniji „Future Cities Catapult“, u kojoj, kao kreativni veb programer, kreira prototipove i projekte koji obuhvataju interakciju sa Arduinom. Takođe je aktivna članica programerske zajednice i započela je organizaciju sastanka u Londonu na kome će se raspravljati o API-ju WebVR.

Magistrirala je 3D kompjutersku animaciju na Univerzitetu „Bournemouth“ i kompjuterske nauke na Univerzitetu „Birkbeck“ u Londonu. Kreirala je aplikacije, interaktivne umetničke instalacije, naslove popularnih igara i nezavisne filmove, a bila je zaposlena i na jednoj televizijskoj stanici.

Sadržaj
O autoru
O tehničkom recezentnu
Uvod
Poglavlje 1: Arduino, kola i komponente
Arduino

Arduino hardver

Električna energija

Omov zakon

Otpornici

Električne šeme

Arduino softver

Preuzimanje i podešavanje Arduino IDE-a

Povezivanje Arduina sa računarom

Digitalni i analogni

Anlogni izlaz

Digitalni ulaz

Analogni ulaz

Rezime

Poglavlje 2: Kreiranje veb servera
Šta je veb server?

Rutiranje

Šta je Node.js?

Upotreba interfejsa komandne linije

Podešavanje Node.js servera

Instaliranje Node.js servera

Kreiranje Node.js aplikacije

Struktura direktorijuma

Kreiranje veb stranice

Mehanizam za izradu šablona

Datoteka package.json i upravljanje verzijama

Kako funkcionišu socketi

Rezime

Poglavlje 3: Arduino za Front End (deo I)
Uvod u serijski port

Pronalaženje serijskog porta

Serijski podaci i Arduino

Bodna brzina

Upotreba podataka na Front End-u

Biblioteka SerialPort

Preuzimanje biblioteke SerialPort

Rezime

Poglavlje 4: Uvod u veb sadržaj
HTML

HTML elementi

HTML atributi

Ugnežđeni elementi

Objektni model dokumenta

CSS

CSS selektori

Pravila kaskadiranja

Model okvira

Raspored prikaza

Flexbox

Boja

RGB

Heksadecimalna boja

HSL

Skalabilni grafički vektor (SVG)

SVG skaliranje

Prozor za prikaz

Računarsko programiranje

Promenljive

Operatori

Tipovi

Iskazi

Izrazi

Strukture podataka

Uslovni iskazi

Petlje

Funkcije

Oblast važenja

Rezime

Poglavlje 5: Front End za Arduino
Aplikacije

LED veb aplikacije

Još malo o Flexboxu

Podešavanje LED-a

LCD veb aplikacija

Kreiranje servera

Podešavanje LCD-a

Rezime

Poglavlje 6: Arduino za Front End (deo II)
Analogni i digitalni signali

Aplikacija

Node.js aplikacija

Proširenje aplikacije

Vizuelizacija podataka na Arduinu

Rezime

Poglavlje 7: Vizuelizacija podataka
Uvod u biblioteku D3.js

Kako funkcioniše biblioteka D3.js

Ulančavanje metoda

Vizuelizacija podataka sa Arduina pomoću biblioteke D3.js

Sređivanje koda

Otkrivanje šablona modula

Rezime

Poglavlje 8: Kreiranje veb komandne table
Komandna tabla

Osnove vizuelizacije podataka

Tipovi vizuelizacije

Označavanje vizuelizacije

Boja

Senzori

Senzor temperature i vlagde DHT11

Fotootpornik

Uvoz biblioteka

Dodavanje dnevnih vrednosti

Rezime

Poglavlje 9: Fizička vizuelizacija podataka pomoću Live Data prikaza
API

USGS API

Pribavljanje podataka sa spoljnog servera

Povratni pozivi i promisi

Statusni kodovi odziva zahteva

Node.JS aplikacija

Funkcije setTimeout i setInterval

GeoJSON objekat

Arduino komponente

Piezo zujalica

Rezime

Poglavlje 10: Kreiranje upravljača za igre
Animacija

HTML5 canvas elemenat

CSS animacija

3D na Vebu

WebGL

3D prostor

3D mreže

Algoritmi senčenja

Three.js

Tri vektora

Igra

Veb aplikacija

Izrada igre

Rezime

Dodatak A: Arduino zajednica i komponente
Arduino zajednica

Arduino komponente

Dodatak B: Još malo Front End programiranja
JavaScript

ES6 i starije verzije

JavaScript radni okviri

Baze podataka

Node.js mehanizmi za izradu šablona

Serijski port

CSS

Flexbox

CSS mreža

Vizuelizacija podataka

Biblioteke za vizuelizaciju podataka

Resursi za vizuelizaciju podataka

Mape

Boja